Ano ang Pandiwa? Uri, Pokus at Aspekto ng Pandiwa

Posted on

Upang malaman kung paano kumpleto at detalyado ang mga pandiwa, makikita mo sa ibaba na ang iba’t ibang bagay tungkol sa mga pandiwa ay ipinaliwanag nang buo. Ang pandiwa ay isang bahagi ng ating wika na naglalarawan ng kilos, gawain, o pangyayari. Ito ay nagpapahayag ng mga aksyon, kaganapan, at kalagayan ng mga bagay at mga tao.

Sa pagsusuri sa mga pandiwa, kailangan nating tuklasin ang iba’t ibang aspekto at mga katangian nito. Ang pandiwa ay nagpapahayag ng mga salitang may kasarian, panahon, aspekto, diin, at iba pang mga katangiang nauugnay sa kilos. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga ito, tayo’y nagkakaroon ng malalim na kaalaman sa kung paano gumagana ang mga pandiwa at kung paano ito nagpapahayag ng iba’t ibang kahulugan at nuansa.

Ano ang Pandiwa?

Ano ang Pandiwa
Ano ang Pandiwa

Ang mga pandiwa ay isa sa pinakamahalagang elemento sa pagbuo ng pangungusap. Kung walang pandiwa, hindi ganap na mabubuo ang isang pangungusap. Samakatuwid, napakahalagang maunawaan ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga pandiwa sa pagbuo at pagpapanatili ng mga pangungusap.

Ano ang pandiwa ay isang uri ng salita na nagpapahayag ng estado, kilos o gawa na dapat magbago ng anyo ayon sa sistema ng banghay sa pangungusap. Ano ang mga pandiwa ay gumaganap bilang mga panaguri sa isang pangungusap, na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ginagawa ng paksa o bagay sa isang pangungusap.

Gamit ng Pandiwa

Ang Pandiwa ay isang mahalagang bahagi ng pananalita na ginagamit upang ipahayag ang kilos o gawain ng isang tao, bagay, o hayop. Ito ay nagbibigay buhay at kahulugan sa mga pangungusap.

Ang Pandiwa ay maaaring gamitin sa iba’t ibang paraan, depende sa konteksto ng pangungusap. Narito ang ilang mga gamit ng Pandiwa:

 1. Bilang pangunahing pandiwa – Ito ang mga salitang-ugat na nagpapahayag ng direktang kilos o gawain ng isang tao, bagay, o hayop. Halimbawa: tumatakbo, kumakain, sumusulat.
 2. Bilang pangngalan – Sa ilang kaso, ang pandiwa ay maaaring gamitin bilang pangngalan na nagrerepresenta sa isang tao, bagay, o hayop na gumagawa ng kilos o gawain. Halimbawa: ang Mananayaw, ang Mang-aawit.
 3. Bilang pang-uri – Ang ilang mga pandiwa ay maaaring gamitin bilang pang-uri upang maipakita ang kalagayan o katangian ng isang tao, bagay, o hayop. Halimbawa: natutulog na bata, napapagod na tao.
 4. Bilang pang-abay – Ang mga pandiwa ay maaaring gamitin bilang pang-abay upang magbigay ng impormasyon tungkol sa paraan, oras, o lugar ng isang kilos o gawain. Halimbawa: sumayaw sa harap, kumain ng tanghalian, tumakbo papunta sa paaralan.

Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng Pandiwa, nagiging mas malinaw at mas epektibo ang pagpapahayag ng kilos at gawain sa isang pangungusap. Ito ay nagbibigay ng kahulugan at detalye sa mga pahayag na ginagamitan ng Pandiwa. Kaya’t mahalagang bigyan ng pansin at pag-aaralan ang iba’t ibang gamit ng Pandiwa upang mapahusay ang ating komunikasyon sa Filipino.

Pokus ng Pandiwa at mga Halimbawa

Ang Pokus ng Pandiwa ay tumutukoy sa kung sino o anong bahagi ng pangungusap ang direktang apektado o pinagtuunan ng kilos o gawain na ipinahahayag ng pandiwa. Mayroong tatlong pokuss ng pandiwa: aktor, layon, at gamit.

 1. Pokus Aktor – Ito ang pokus ng pandiwa kung ang aktor o tagaganap ng kilos ay nasa simuno ng pangungusap. Halimbawa:
  • Kumakain si Ana ng masarap na pagkain. (Si Ana ang aktor na kumakain.)
  • Sumisigaw ang mga bata sa parke. (Ang mga bata ang aktor na sumisigaw.)
 2. Pokus Layon – Ito ang pokus ng pandiwa kung ang latyon o pinagtatanggol ng kilos ang nasa simuno ng pangungusap. Halimbawa:
  • Binigyan ng medalya ng guro ang mag-aaral. (Ang guro ang naglalayon na magbigay ng medalya.)
  • Sinulat ni Juan ang tula para sa kanyang ina. (Si Juan ang layon ng pagsusulat ng tula.)
 3. Pokus Gamit – Ito ang pokus ng pandiwa kung ang bagay o instrumentong ginamit sa kilos ang nasa simuno ng pangungusap. Halimbawa:
  • Kinuha niya ang pera gamit ang kanyang kamay. (Ang kamay ang gamit sa pagkuha ng pera.)
  • Ginamitan niya ng pandikit ang larawan sa album. (Ang pandikit ang gamit sa pagdikit ng larawan.)

Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga pokus ng pandiwa, mas nauunawaan natin kung sino o anong bahagi ng pangungusap ang may malaking papel sa kilos o gawain. Ito ay nagbibigay ng konteksto at kahulugan sa ating mga pahayag, at nakatutulong sa pagpapalawak ng ating kaalaman sa Filipino.

Ano ang Kaganapan ng Pandiwa?

Ang Kaganapan ng Pandiwa ay tumutukoy sa pagtukoy ng kasalukuyan, nakaraan, o hinaharap na panahon ng isang kilos o gawain na ipinahahayag ng pandiwa. Ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa takbo ng pangyayari sa isang pangungusap.

Mayroong tatlong kaganapan ng pandiwa: kasalukuyan, nakaraan, at hinaharap.

 1. Kaganapang Kasalukuyan – Ito ang kaganapan ng pandiwa na nagpapahayag ng kilos o gawain na nangyayari sa kasalukuyang panahon o sandali. Halimbawa:
  • Nagluluto siya ng hapunan ngayon. (Ang pagluluto ay kasalukuyang nangyayari.)
  • Nagbabasa ako ng libro sa ngayon. (Ang pagbabasa ay kasalukuyang ginagawa ko.)
 2. Kaganapang Nakaraan – Ito ang kaganapan ng pandiwa na nagpapahayag ng kilos o gawain na naganap na sa nakaraang panahon. Halimbawa:
  • Kumain ako ng masarap na pagkain kahapon. (Ang pagkain ay naganap na sa nakaraang panahon.)
  • Sumayaw sila sa party noong Linggo. (Ang pagsasayaw ay naganap na noong nakaraang Linggo.)
 3. Kaganapang Hinaharap – Ito ang kaganapan ng pandiwa na nagpapahayag ng kilos o gawain na mangyayari sa hinaharap na panahon. Halimbawa:
  • Mamimili kami ng groceries bukas. (Ang pagmamili ay mangyayari pa sa hinaharap.)
  • Tutugtog sila sa konsyerto sa susunod na linggo. (Ang pagtugtog ay mangyayari pa sa hinaharap.)

Sa pamamagitan ng paggamit ng tamang kaganapan ng pandiwa, naipapahayag natin nang malinaw ang takbo ng mga kilos at gawain sa iba’t ibang panahon. Ito ay nagbibigay ng konteksto sa ating mga pahayag at nagpapalawak ng pag-unawa sa mga pangungusap na may pandiwa sa Filipino.

Ano ang Aspekto ng Pandiwa?

Ang Aspekto ng Pandiwa ay tumutukoy sa pagtukoy sa kalagayan ng pagganap ng isang kilos o gawain. Ito ay naglalarawan kung ang isang kilos ay natapos na, kasalukuyang nagaganap, o may posibilidad pang mangyari sa hinaharap.

Mayroong tatlong pangunahing aspekto ng pandiwa: perpektibo, imperpektibo, at kontemplatibo.

 1. Perpektibong Aspekto – Ito ay nagpapahayag ng kilos o gawain na natapos na o kumpletong nagawa sa nakaraang panahon. Ito ay tumutukoy sa mga pangyayari na may tinukoy na simula at wakas. Halimbawa:
  • Natapos na niya ang proyekto. (Ang pagtatapos ng proyekto ay naganap na at kumpleto na.)
  • Nakapaglaba na ako ng damit. (Ang paglalaba ay niatapos na sa nakaraang panahon.)
 2. Imperpektibong Aspekto – Ito ay nagpapahayag ng kilos o gawain na kasalukuyang nagaganap o hindi pa natatapos sa kasalukuyang panahon. Ito ay tumutukoy sa mga pangyayari na walang tinukoy na simula o wakas. Halimbawa:
  • Nagsusulat ako ng sanaysay. (Ang pagsusulat ay kasalukuyang nagaganap at hindi pa natatapos.)
  • Kumakanta sila sa entablado. (Ang pagkanta ay kasalukuyang nagaganap sa kasalukuyang panahon.)
 3. Kontemplatibong Aspekto – Ito ay nagpapahayag ng kilos o gawain na posibleng mangyari sa hinaharap. Ito ay tumutukoy sa mga pangyayari na hindi pa nangyayari o walang tiyak na panahon ng pagkakaganap. Halimbawa:
  • Mamamasyal ako sa parke bukas. (Ang pagmamasyal ay mangyayari sa hinaharap.)
  • Mag-aaral ako ng bagong wika. (Ang pag-aaral ay isang posibilidad sa hinaharap.)

Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng aspekto ng pandiwa, naipapahayag natin ang katayuan ng pagganap ng isang kilos o gawain sa iba’t ibang panahon. Ito ay nagbibigay ng detalye at konteksto sa ating mga pahayag at nagpapalawak ng pag-unawa sa mga pangungusap na may pandiwa sa Filipino.

Mga Uri ng Pandiwa

Mayroong tatlong pangunahing uri ng pandiwa: kilos, pangkalagdaan, at katawagan.

 1. Kilos – Ito ay mga pandiwa na nagpapahayag ng mga aktibong kilos o gawain ng isang tao, bagay, o hayop. Ito ay maaaring maging mga salitang-ugat o mga salitang may panlapi. Halimbawa:
  • Tumakbo siya sa paligsahan.
  • Kumain kami ng masarap na hapunan.
  • Sumayaw ang mga estudyante sa entablado.
 2. Pangkalagdaan – Ito ay mga pandiwa na nagpapahayag ng kalagayang pangkasalukuyan o patuloy na pagganap ng isang kilos o gawain. Ito ay karaniwang ginagamit sa pangungusap upang magpahayag ng katatagan, kahalagahan, o kadalasang pagkakaganap ng isang kilos. Halimbawa:
  • Nagluluto ako ng hapunan tuwing gabi.
  • Nagbabasa siya ng libro araw-araw.
  • Naglalaro ang mga bata sa hardin tuwing hapon.
 3. Katawagan – Ito ay mga pandiwa na nagpapahayag ng pagkakakilanlan o pangalan ng isang tao, bagay, o hayop. Ito ay ginagamit upang magtukoy sa katauhan o personalidad ng isang bagay. Halimbawa:
  • Tawagin siya bilang “Haring Leon.”
  • Ituring ang lugar na “Pook ni Maria.”
  • Alamin ang tawag sa halamang iyon.

Ang mga iba’t ibang uri ng pandiwa ay nagbibigay ng kaibahan at detalye sa pagpapahayag ng mga kilos, kalagayan, at pagkakakilanlan. Ang wastong paggamit ng mga ito ay nagdaragdag ng kahulugan at ekspresyon sa mga pangungusap sa Filipino.

Konklusyon

Ang pag-unawa sa mga aspeto ng pandiwa tulad ng pandiwang perpektibo, imperpektibo, at kontemplatibo ay nagbibigay-daan sa atin na maipakita ang kaugnayan ng mga pangyayari sa panahon at pagkakasunod-sunod ng mga ito.

Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng pandiwa at pag-unawa sa mga uri at aspekto nito, nagiging mas malinaw at mas epektibo ang ating komunikasyon sa Filipino. Kaya’t mahalagang bigyan ng pansin at pag-aaralan ang mga ito upang maging dalubhasa sa paggamit ng wika at mapanatili ang kahusayan ng ating mga pagpapahayag.