Ano Ang Pang-uri? Kahulugan, Kaantasan at mga Halimbawa

Posted on

Sa artikulong ito, ibabahagi ko sa iyo ang iba’t ibang uri ng kaalaman para sa iyong pag-aaral at mga proyekto. Unahin natin ang pag-unawa sa kahulugan ng pang-uri, na tumutukoy sa katangian ng isang bagay o tao. Ito’y nagbibigay ng iba’t ibang paglalarawan sa mga salita na ginagamitan nito. Mahalagang maunawaan natin ang layunin ng ating pag-aaral sa pang-uri para mas lalo nating maipahayag ang mga katangian ng mundo sa ating paligid.

Ano Ang pang-uri ay nagbibigay-daan sa atin na maipahayagn ang ating damdamin at pagkainggit sa mga bagay na ating pinag-uusapan. Ito’y isang kasangkapan upang mas maunawaan natin ang ating kapaligiran at maipahayag ang ating mga kaisipan. Sa kabuuan, ang pang-uri ay isang mahalagang bahagi ng ating wika na nagbibigay kulay at kabuuan sa bawat salita at pahayag na ating ginagamit.

Kahulugan ng Pang-uri

Ano Ang Pang-uri
Ano Ang Pang-uri

1. Nagbibigay-kahulugan at Paglalarawan

Ang pang-uri ay isang mahalagang bahagi ng ating pananalita na naglalayong bigyan ng kahulugan at turing ang mga bagay, tao, lugar, pangyayari, at marami pang iba. Sa pamamagitan ng pang-uri, nagkakaroon tayo ng kakayahan na bigyang linaw ang mga katangian ng isang pangngalan o panghalip.

Halimbawa, kapag sinabing “maganda ang bulaklak,” ang salitang “maganda” ay isang pang-uri na naglalarawan sa bulaklak. Sa pamamagitan nito, nalalarawan natin ang kagandahan at kaakit-akit na katangian ng bulaklak. Ang pang-uri rin ay ginagamit upang ipahayag ang kalidad, damdamin, o estado ng isang bagay. Sa paggamit ng iba’t ibang uri ngt pang-uri, nagagawang mas malalim at mas eksakto ang ating paglalarawan ng mga salitang ginagamitan nito.

2. Pagsasaad ng Opinyon at Damdamin

Mahalaga rin ang papel ng pang-uri sa pagpapahayag ng ating sariling opinyon at damdamin. Sa pamamagitan nito, mas madali nating mailalahad ang ating mga saloobin at reaksyon sa mga pangyayari at mga bagay na ating nararanasan. Ang pang-uri ay nagbibigay ng kulay at emosyon sa ating mga pahayag, na nagpapalawak sa saklaw ng ating komunikasyon.

Halimbawa ng Pang-uri

Narito ang ilan sa mga halimbawa ng pang-uri na nagpapahayag ng katangian o kalagayan ng isang bagay, tao, lugar, pangyayari, at iba pa:

 1. Pang-uri: Maliit
  • Ito ay isang pang-uri na naglalarawan ng sukat o laki ng isang bagay. Halimbawa: maliit na pusa, maliit na bahay.
 2. Pang-uri: Masaya
  • Ang pang-uri na ito ay nagpapahayag ng kalagayan ng isang tao o pangyayari. Halimbawa: masayang bata, masayang pagdiriwang.
 3. Pang-uri: Maganda
  • Ito ay isang pang-uri na naglalarawan ng kagandahan ng isang bagay o tao. Halimbawa: magandang bulaklak, magandang babae.
 4. Pang-uri: Malamig
  • Ang pang-uri na ito ay nagpapahiwatig ng temperatura o kalagayan ng klima. Halimbawa: malamig na simoy ng hangin, malamig na gabi.
 5. Pang-uri: Masarap
  • Ito ay isang pang-uri na naglalarawan ng lasa o sarap ng pagkain. Halimbawa: masarap na pagkain, masarap na kape.
 6. Pang-uri: Matapang
  • Ang pang-uri na ito ay nagpapahayag ng tapang o lakas ng loob ng isang tao. Halimbawa: matapang na sundalo, matapang na lider.

Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng pang-uri na nagpapahayag ng mga katangian o kalagayan ng mga bagay sa ating paligid. Ang pang-uri ay isang mahalagang bahagi ng ating wika na nagbibigay-dagdag ng detalye at kulay sa ating mga pahayag.

Kaantasan ng Pang-uri

Ano Ang pang-uri ay isang bahagi ng pananalita na nagbibigay ng katangian o paglalarawan sa isang pangngalan o panghalip. Upang maunawaan natin nang lubusan ang pang-uri, mahalagang maalamang mayroon itong mga kaantasan o antas. Sa bahaging ito, tatalakayin natin ang kahulugan ng pang-uri, ang tatlong kaantasan nito, at iba’t ibang halimbawa.

1. Lantay na Pang-uri

Ang lantay na pang-uri ay naglalarawan ng isang pangngalan o panghalip na walang kinakumparang ibang bagay.

Halimbawa ng lantay na pang-uri (ang pangngalan na inilalarawan ay nasa kulay pula at ang pang-uri ay nasa kulay bughaw):

 1. Maganda ang umaga sa aking paggising.
 2. Mabait na kaibigan si Mary.
 3. Masipag magluto ng pagkain si Mysie.
 4. Malakas ang kulog kagabi.
 5. Maiksi na ang buhok ni Mysie.
 6. Tamad gumawa ng takdang-aralin si Mary.
 7. Matipid gumamit ng sabon si Berto.
 8. Maingay ang manok ni Pedro.
 9. Si Precious ay maaruga.
 10. Kahit ano man ang sakuna, maaasahan mo si Mysie sa anumang oras.
 11. Matangkad si Kian.
 12. Maliit ang baywang ni Jam.
 13. Maasim ang manggang binili ni Arnel.

2. Pahambing na Pang-uri

Ang pahambing na pang-uri ang pangalawang antas ng pang-uri. Sa antas na ito, nagkukumpara ito ng dalawang o higit pang pangngalan.

Mayroong dalawang uri ng pahambing na pang-uri: pahambing na magkatulad at pahambing na di-magkatulad.

Pahambing na Magkatulad

Ang pahambing na magkatulad ay ginagamit kapag ang dalawang bagay ay may magkatulad na katangian. Ginagamitan ito ng mga panlaping “ka-“, “magka-“, “sing-“, at “kasing-“.

Halimbawa ng pahambing na magkatulad (ang pangngalan na inilalarawan ay nasa kulay pula at ang pang-uri ay nasa kulay bughaw):

 1. Ang bata ay mas malakas kaysa sa matanda.
 2. Pinakamahusay na manlalaro si LeBron James sa NBA.
 3. Higit na kumikintab ang bagong kotse kaysa sa lumang sasakyan.
 4. Labis na masarap ang luto ni Chef Anna kumpara sa ibang kusinero.

Pahambing na Di-magkatulad

Ang pahambing na di-magkatulad ay ginagamit upang ipakita ang pagkakaiba o diwa ng pagkakait sa pagitan ng dalawang bagay na inihahambing. Ito ay nahahati sa dalawang uri: hambingang pasahol at hambingang palamang.

Hambingang Pasahol

Ang hambingang pasahol ay ginagamit upang magbigay ng diin o pagsalungat sa katangian ng pinaghahambingan.

Halimbawa ng hambingang pasahol:

 1. Lalo siyang matalino kaysa sa iba.
 2. Hindi gaano ka-ingay ang manok ni Pedro kumpara sa mga ibang hayop.

Hambingang Palamang

Ang hambingang palamang ay nagbibigay ng diwa ng kalamangan sa pinaghahambingan.

Halimbawa ng hambingang palamang:

 1. Hindi gaanong matangkad ang kapatid ko kumpara sa ibang mga miyembro ng pamilya.
 2. Mas kaunti ang kaalaman ko sa teknolohiya kaysa sa mga kasamahan ko sa trabaho.

3. Pasukdol na Pang-uri

Ang pasukdol na pang-uri ay naglalarawan ng isang katangian na labis o namumukod sa lahat ng pinaghahambingan. Maaaring ito ay positibo o negatibo.

Halimbawa ng pasukdol na pang-uri:

 1. Si Athena ang pinakamatalino sa buong klase.
 2. Sobrang bibo si Alexis kapag naglalaro.
 3. Ang isdang binili ko ay napakalaki.
 4. Si Troy ang pinakamalakas kumain sa aming magbabarkada.

Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga kaantasan ng pang-uri, mas magiging malinaw at masigla ang ating paggamit ng pang-uri sa pang-araw-araw na komunikasyon. Ang mga halimbawa ay nagbibigay-daan sa atin upang maunawaan ang bawat antas at gamitin ito nang tama. Mahalaga na maging sensitibo tayo sa tamang pagpapahayag ng mga katangian at paghahambing ng mga salita, upang maihatid natin ang ating mensahe nang wasto at epektibo.

Konklusyon

Sa kabuuan, ang pang-uri ay isang bahagi ng pananalita na nagbibigay ng katangian o paglalarawan sa isang pangngalan o panghalip. Upang maunawaan ito nang lubusan, mahalagang malaman ang tatlong kaantasan nito: lantay na pang-uri, pahambing na pang-uri, at pasukdol na pang-uri.

Ang lantay na pang-uri ay naglalarawan nga isang bagay nang walang paghahambing sa iba. Samantala, ang pahambing na pang-uri ay ginagamit upang ihambing ang dalawang pangngalan o panghalip. Mayroon itong dalawang uri: pahambingan na magkatulad at pahambing na di-magkatulad. Sa huli, ang pasukdol na pang-uri naman ang ginagamit upang ilarawan ang katangian na labis o namumukod sa iba.