Ano ang Pangngalan? Mga Uri at Halimbawa Nito

Posted on

Sa bawat araw ng ating buhay, marami tayong natatagpuang mga salita na naglalarawan sa mga tao, bagay, lugar, hayop, at pangyayari. Sa karamihan ng mga ito, ginagamit natin ang mga pangngalang pambalana upang tukuyin ang mga pangkalahatang kategorya ng mga ito. Ang pangngalang pambalana ay isang uri ng salita na hindi nauugnay sa partikular na tao, bagay, lugar, hayop, o pangyayari.

Sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng mga pambalana at pangungusap na nagpapahayag ng mga pangyayari, o pagkakakilanlan ng mga bagay na hindi kinakailangang itukoyy ng partikular na indibidwal. Sa paggamit ng mga pangngalang pambalana, nababawasan ang pangangailangan na ipakilala nang detalyado ang bawat entidad na ating binabanggit.

Ano ang Pangngalan
Ano ang Pangngalan

Ang Pangngalan, na kilala rin bilang noun sa wikang Ingles, ay isang mahalagang bahagi ng pananalita na nagbibigay-turing sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari, o kaisipan. Ito ang nagbibigay-identidad at pagkilala sa mga elemento ng ating mundo.

Ang pangngalang pambalana ay tumutukoy sa pangkalahatang kahulugan ng isang bagay, samantalang ang pangngalang pantangi naman ay tumutukoy sa partikular na indibidwal o bagay. Halimbawa, ang “bahay” ay isang pangngalang pambalana dahil ito ay tumutukoy sa lahat ng mga tahanan, habang ang “bahay ni Maria” ay isang pangngalang pantangi dahil ito ay tumutukoy sa partikular na bahay na pag-aari ni Maria.

Ano ang Pangngalan ay mahalaga sa pagsasalita at pagsusulat dahil ito ang nagbibigay-katangian, detalye, at paglalarawan sa mga bagay na binabanggit natin. Ito ano ang nagpapahayag ng kahulugan at nagbibigay-buhay sa mga pangungusap. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng pangngalan, nagiging malinaw at masining ang ating komunikasyon.

Sa buod, ang Pangngalan ay isang haligi ng wika na nagbibigay-turing at pagpapakahulugan sa mundo sa ating paligid. Ito ang nagbibigay ng pagkakakilanlan, kahulugan, at detalye sa mga salita at pangungusap na ating ginagamit. Ang pag-unawa at tamang paggamit ng pangngalan ay mahalagan upang maipahayag natin ang ating mga kaisipan, damdamin, at mga karanasan sa isang malinaw at malikhain na paraan.

Mga Uri ng Pangngalan

Ano ang Pangngalan? Mga Uri at Halimbawa
Ang pangngalan ay mayroong dalawang pangunahing uri: pangngalangan pantangi (proper noun) at pangngalang pambalana (common noun).

Pangngalang Pantangi

Ang kategoryang pangngalang pantangi, kilala rin bilang proper noun sa Ingles, ay ginagamit upang tukuyin ang tiyak na pangalan ng isang tao, bagay, lugar, hayop, o pangyayari. Ito ay karaniwang nagsisimula sa malalaking titik upang maitangi ito mula sa ibang pangalan.

Ang pangngalang pantangi ay naglalayong maipakilala at maibukod ang isang pangalan upang ito’y magkaroon ng espesyal na pagturing. Sa pamamagitan nito, nagiging malinaw ang pagtukoy sa isang partikular na entidad na hindi naaapektuhan ng ibang pangalan.

Halimbawa ng pangngalang pantangi:

 1. Rizal Park – Isang kilalang parke sa Maynila.
 2. Manny Pacquiao – Sikat na boksingero at politiko.
 3. Sierra Madre – Isang bundok sa Luzon.
 4. Paris – Isang lungsod sa Pransiya.

Pangngalang Pambalana
Ang pangngalang pambalana, o common noun, ay ginagamit upang tukuyin ang pangkalahatang pangalan ng tao, bagay, lugar, hayop, o pangyayari. Ito ay maaaring makita sa maraming kahulugan at hindi tiyak na nauugnay sa isang partikular na indibidwal.

Mayroong dalawang uri ng pangngalang pambalana:

 • Pangngalang Pambalana ng Bagay – Ito ay tumutukoy sa mga bagay na walang buhay o hindi personal. Halimbawa nito ay silya, libro, bulaklak, at lapis.
 • Pangngalang Pambalana ng Tao – Ito ay tumutukoy sa mga pangngalang nauugnay sa mga indibidwal. Halimbawa nito ay guro, doktor, kapatid, at kaibigan.

Ang pagkakakilanlan ng mga uri ng pangngalan ay mahalaga sa wastong paggamit ng mga salita sa komunikasyon. Sa pamamagitan ng tamang pagkilala sa pangngalang pantangi at pambalana, nagiging malinaw at maayos ang pagpapahayag ng ating mga saloobin at mga ideya.

Kayarian ng Pangngalan

Ang pangngalan ay maaaring mayroong dalawang kayarian: kayariang pantangi at kayariang pambalana.

Kayariang Pantangi
Ang pangngalan na may kayariang pantangi, o singular noun sa Ingles, ay tumutukoy sa isang tiyak na tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Ito ay ginagamit upang tukuyin ang isang indibidwal o espesipikong entidad.

Halimbawa ng Pangngalang may Kayariang Pantangi:

 1. Bata – Isang tiyak na indibidwal na sanggol o bata.
 2. Bahay – Isang partikular na gusali o tahanan.
 3. Lalaki – Isang espesipikong kasarian ng tao.
 4. Paris – Isang tiyak na lungsod sa bansang Pransiya.

Kayariang Pambalana
Ang pangngalan na may kayariang pambalana, o plural noun sa Ingles, ay tumutukoy sa pangkalahatang pangkat ng mga tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Ito ay ginagamit upang tukuyin ang mga bagay na hindi partikular o indibidwal.

Halimbawa ng Pangngalang may Kayariang Pambalana:

 1. Mga bata – Pangkalahatang tawag sa mga indibidwal na nasa kategorya ng mga bata.
 2. Mga bahay – Pangkalahatang pagtukoy sa mga gusali o mga tahanan.
 3. Mga lalaki – Pangkalahatang tawag sa mga tao na kasarian ng lalaki.
 4. Mga lungsod – Pangkalahatang tawag sa mga siyudad o mga pook na urban.

Ang pagkakaiba sa kayarian ng pangngalan ay nagbibigay ng iba’t ibang paggamit at pag-unawa sa mga salita sa pangungusap. Ang kayariang pantangi ay nagtutukoy sa partikular na indibidwal o entitad, samantalang ang kayariang pambalana ay nagtutukoy sa pangkalahatang pangkat. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng mga kayarian, nagkakaroon ng malinaw at wastong komunikasyon sa pagpapahayag ng mga ideya at konsepto.

Konklusyon

Sa konklusyon, ang pangngalan ay isang bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Ito ay maaaring magkaroon ng dalawang uri: pangngalang pantangi (proper noun) at pangngalang pambalana (common noun). Ang pangngalang pantangi ay ginagamit upang ibukod ang isang partikular na pangalan mula sa iba, samantalang ang pangngalang pambalana ay ginagamit sa pangkalahatang ngalan ng mga tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari.

Mayroon din kayarian ang mga pangngalan, kung saan ang ilan ay may tiyak na kasarian bilang panlalaki o pambabae, habang ang iba ay walang tiyak na kasarian. Ang pagtukoy sa kayarian ng pangngalan ay mahalaga sa pagsasalita ng wikang Filipino upang magkaroon ng tamang impormasyon at konteksto sa paksa ng usapan.

Sa pangkalahatan, ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman tungkol sa mga uri at kayarian ng pangngalan ay makatutulong sa wastong paggamit at komunikasyon ng wika. Ito ay nagpapabuti ng pag-unawa at naglalayong maghatid ng malinaw at epektibong mensahe sa mga kausap.