Ano ang Wika? Kahulugan, Antas, Barayti at Kahalagahan Nito

Posted on

May dakilang halaga ang wika sa buhay ng tao sapagkat ito ang pangunahing paraan upang makipag-ugnayan at magkaunawaan sa isa’t isa. Sa pamamagitan ng wika, naipapahayag natin ang ating mga damdamin, kaisipan, at karanasan. Ang wika ay isang makapangyarihang instrumento na nagpapabukas ng pintuan patungo sa iba’t ibang kultura at pananaw. Sa bawat salitang binibitawan, nabubukas natin ang pinto tungo sa mas malalim na pagkakaunawaan ng ating kapwa.

Ang wika ay isa ring elemento ng kultura. Ang wika ay maaaring bumuo ng isang kultura o vice versa. Kaya mula doon ay lumikha ng iba’t ibang wika sa mundo. Ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan sa pakikipagtalastasan, ito rin ay bahagi ng paghubog sa kultura. Sa pamamagitan ng wika, naitataguyod at naipapasa natin ang ating mga tradisyon, paniniwala, at kaugalian. Ang mga salita at ekspresyon ay naglalaman ng mga kwento at kasaysayan ng ating mga ninuno, at sa pagtangkilik at paggamit natin sa wika, patuloy nating binubuhay ang ating kultura.

Ano ang Wika

Ano ang Wika
Ano ang Wika

Ang wika ay isang likas na kakayahan ng tao na nagpapahintulot sa atin na magpahayag, magbigay ng kahulugan, at magkakaunawaan sa pamamagitan ng mga tunog at simbolo. Ito ang pangunahing paraan ng komunikasyon ano ang mga tao sa isang partikular na komunidad o lipunan.

Importansya ng Wika sa Lipunan
Ang wika ay hindi lamang isang simpleng paraan ng pagpapahayag ng mga salita, kundi isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan at kultura. Ito ang nagbibigay-daan sa atin na maipahayag ang ating mga damdamin, kaalaman, at karanasan sa iba. Sa pamamagitan ng wika, natutugunan ang mga pangangailangan natin sa pakikipag-ugnayan, edukasyon, kalakalan, at iba pa.

Pag-unlad at Pagpapahalaga sa Wika

Ang wika ay patuloy na nagbabago at nag-unlad kasabay ng paglipas ng panahon. Sa modernong panahon, may mga bagong termino at istilong naglilitaw upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga tao. Mahalagang palakasin ang ating pagpapahalaga sa wika at patuloy na ito aay pag-aralan at gamitin. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng wika, nagiging malinaw ang ating mga mensahe at nababawasan ang mga hindi pagkakaunawaan.

Sa huli, ano ang wika ay hindi lamang isang simpleng sistema ng komunikasyon. Ito ay isang mahalagang aspeto ng ating pagkakakilanlan, kultura, at pag-unlad bilang isang lipunan. Kaya’t ating paigtingina ang ating pag-unawa at pagpapahalaga sa wika upang magkaroon tayo ng mas malalim na koneksyon at maunawaan ng iba.

Kahulugan ng Wika Ayon sa mga Eksperto

Ang kahulugan ng wika ay pinag-aralan ng ilang linggwista at antropologo. Ang sumusunod ay paliwanag mula sa ilan sa mga ekspertong ito:

 1. Finocchiaro (1964): Ayon kay Finocchiaro sa kanayang aklat na “Teaching Children Foreign Language,” ang wika ay isang arbitraryong sistema ng boses na nagpapahintulot sa mga tao sa isang kultura o mga indibidwal na nag-aral ng kultural na sistema na makipag-usap sa isa’t isa.
 2. Pei & Gaynor (1954): Ipinaliwanag ni Pei at Gaynor na ang wika ay isang sistema ng komunikasyon sa pamamagitan ng tunog o sa pamamagitan ng pananalita at pandinig sa pagitan ng mga indibidwal sa ilang grupo o komunidad. Ang wika ay gumagamit ng mga simbolo ng patinig na may arbitraryo at kumbensyonal na kahulugan.
 3. Sapir (1921): Tinukoy ni Sapir ang wika bilang isang likas na pamamaraan na taglay ng mga tao upang maiparating ang mga ideya, emosyon, at pagnanasa sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang simbolo na nilikha para sa isang tiyak na layunin.
 4. Koentjaraningrat (1992): Ayon kay Koentjaraningrat, isang antropologo, ang wika ay bahagi ng kultura. Ang wika at kultura ay may kaugnayan sa isa’t isa. Nalikha ang wika dahil sa kultura, at maging ang kultura ay maaaring maimpluwensyahan ng wika.
 5. Levi-Strauss (1972): Sinasabi ni Levi-Strauss na ang wika ay produkto ng kultura. Bilang isang kilalang dalubhasa sa mga seremonya at ritwal, naniniwala siya na ang wikang ginagamit ng isang pangkat ng mga tao ay sumasalamin sa kanilang kultura. Ang pagpapatupad ng mga seremonya o ritwal ay maaaring lumikha ng wika.

Kahalagahan ng Wika

Ang wika ay isang mahalagang aspeto ng ating buhay at lipunan. Narito ang ilan sa mga kahalagahan nito:

 1. Komunikasyon: Ang wika ay ang pangunahing kasangkapan ng komunikasyon. Ito ang nagbibigay-daan sa atin na maipahayag ang ating mga saloobin, kaisipan, at mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng wika, natutugunan natin ang ating pangangailangan sa pakikipag-usap, pagsasabi ng impormasyon, at pagbibigay ng mga instruksiyon.
 2. Pagpapahayag ng Kultura: Ang wika ay hindi lamang isang sasakyan ng mga salita, kundi isang bahagi ng ating kultura. Ito ang naglalaman ng mga salitang may malalim na kahulugan, idyoma, salawikain, at iba pang ekspresyon ng ating kultura. Sa pamamagitan ng wika, nalilinang at naipapasa natin ang ating mga tradisyon, paniniwala, at kaugalian sa susunod na henerasyon.
 3. Identidad: Ang wika ay nagbibigay ng identidad sa isang indibidwal at isang pangkat ng tao. Ito ay nagpapakilala sa atin bilang miyembro ng isang partikular na komunidad o bansa. Sa pamamagitan ng wika, naipapahayag natin ang ating pagkakakilanlan at pinapakita natin ang pagiging bahagi ng isang tiyak na grupo.
 4. Edukasyon: Ang wika ay mahalagang bahagi ng edukasyon. Ito ang midyum na ginagamit sa pagtuturo at pagkatuto ng mga aralin at konsepto. Ang tamang paggamit ng wika ay nagpapabuti sa pagkaunawa at pagkatuto ng mga mag-aaral. Ito rin ang nagbubukas ng mga oportunidad sa edukasyon at trabaho.
 5. Pagsasalin: Ang wika ay nagpapahintulot sa pagsasalin ng mga akda at impormasyon mula sa isang wika patungo sa iba. Ito ay nagbubukas ng mga pagkakataon para sa internasyonal na komunikasyon, pag-aaral ng ibang kultura, at pagpapalaganap ng mga kaalaman.

Teorya sa Pinagmulan ng Wika

Ang wika ay isang mahalagang aspeto ng ating buhay. Ito ang instrumento na ginagamit natin upang maipahayag ang ating mga saloobin, kaisipan, at mga pangangailangan. Ngunit, saan nga ba nagmula ang wika? Ito ang tanong na patuloy na pinag-aaralan at sinisikap sagutin ng mga lingguwista at dalubhasa sa wika.

 1. Teorya ng Ebolusyon: Ayon sa teoryang ito, ang wika ay nagmula mula sa ebolusyon ng tao. Noong unang panahon, ang mga sinaunang tao ay may pangangailangan na maipahayag ang kanilang mga pangangailangan at ideya. Sa pamamagitan ng oras, nabuo ang mga simbolikong tunog na naging unang mga salita. Sa pamamagitan ng paglaki at pagbabago ng mga salitang ito, nabuo ang mga wika na ating ginagamit ngayon.
 2. Teorya ng Monogenesis: Ayon sa teoryang ito, nagmula ang wika sa iisang pinagmulan. Ang teoryang ito ay sumasalungat sa teoryang Ebolusyon. Ayon dito, ang lahat ng mga wika sa buong mundo ay nagmula mula sa iisang protolanguage. Sa pamamagitan ng migrasyon at pagkalat ng mga grupo ng tao, nabuo ang iba’t ibang wika na ating naririnig sa kasalukuyan.
 3. Teorya ng Bow-Wow: Ayon sa teoryang ito, ang wika ay nagmula sa tunog ng kalikasan. Ito ang teoryang nagpapahayag na ang mga tunog ng kalikasan, tulad ng tunog ng hayop o kalikasan, ay nagbigay-inspirasyon sa mga unang salita ng tao. Halimbawa, ang tunog ng tao kapag nakakita ng isang aso ay “bow-wow,” kaya’t nabuo ang salitang “aso.” Ang teoryang ito ay medyo kontrobersyal at hindi masyadong kinikilala ng mga eksperto sa wika.

Mga Katangian ng Wika

Ang wika ay may iba’t ibang katangian na nagpapahayag ng kanyang kahalagahan at kakayahan sa komunikasyon. Narito ang ilan sa mga pangunahing katangian ng wika:

 1. Arbitrariness (Katarungan): Ang mga salita sa wika ay hindi mayroong tuwirang ugnayan sa mga bagay na tinutukoy nito. Halimbawa, ang salitang “aso” ay ginamit upang tukuyin ang isang uri ng hayop, ngunit ang salitang mismo ay walang direktang ugnayan sa tunay na anyo o katangian ng isang aso. Ang mga salita at simbolo sa wika ay pinili at nagkaroon lamang ng kahulugan dahil sa kasunduan ng mga taong gumagamit ng wika.
 2. Productivity (Kahusayan): Ang wika ay malikhain at nagbibigay-daan sa mga gumagamit nito na lumikha ng mga bagong salita, pangungusap, at mensahe. Sa pamamagitan ng mga patakaran at estruktura ng wika, maaari nating magbuo ng walang hanggang bilang ng mga salita at pangungusap upang maipahayag ang mga bagong konsepto o karanasan.
 3. Displacement (Paglilipat): Ang wika ay nagbibigay-daan sa atin na magpakahulugan at mag-ukol ng atensyon sa mga bagay na wala sa kasalukuyang panahon o lugar. Ito ay kahalintulad ng pagpapahayag ng mga alaala, paglalarawan ng hinaharap, at pagtalakay sa mga konsepto na hindi nakatutok sa kasalukuyang sandali.
 4. Cultural Transmission (Paghahatid ng Kultura): Ang wika ay isang mahalagang instrumento sa pagpapasa ng kultura mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Ito ay naglalaman ng mga salawikain, kasabihan, mito, at iba pang tradisyunal na kaalaman na nagpapahayag ng mga paniniwala at kaugalian ng isang lipunan.
 5. Duality (Dalawahang Kalikasan): Ang wika ay may dalawang aspekto ng pagpapahayag – tunog at kahulugan. Ang mga tunog o mga kumpas ng wika ay binubuo ng mga ponema na maaaring magsilbing mga titik o mga salitang binubuo ng mga titik. Sa kabilang banda, ang kahulugan ay nagmumula sa pag-aaral ng mga relasyon ng mga salita at ang kanilang mga kahulugan.

Kategorya ng Paggamit ng Wika

Ang wika ay ginagamit sa iba’t ibang paraan at konteksto sa pang-araw-araw na buhay. Narito ang ilang mga kategorya ng paggamit ng wika:

 1. Pampublikong Paggamit – Ito ay ang paggamit ng wika sa pampublikong lugar tulad ng mga seremonya, pagtitipon, o mga pampublikong talumpati. Ang wika ay ginagamit upang maipahayag ang mga mensahe sa isang malawak na kalahok o sa publiko.
 2. Pampamilyang Paggamit – Ito ay ang paggamit ng wika sa loob ng pamilya o sa mga intimate na relasyon. Sa tulong ng wika, ang mga miyembro ng pamilya ay nagkakaroon ng komunikasyon, nagbabahagi ng mga karanasan, at nagpapahayag ng mga damdamin.
 3. Pampagtuturo – Ito ay ang paggamit ng wika sa konteksto ng edukasyon at pagtuturo. Ang wika ay ginagamit bilang midyum ng pagtuturo ng mga aralin, konsepto, at kasanayan. Ito ay nagbibigay-daan sa mga guro at mag-aaral na magkaintindihan at magkapamahalaan ng kaalaman.
 4. Pangkalakalan – Ito ay ang paggamit ng wika sa mga transaksiyon pangkalakalan tulad ng pakikipag-negosasyon, pagsusulat ng kontrata, o pakikipag-ugnayan sa mga kliyente. Ang wika ay ginagamit upang maipahayag ang mga detalye ng mga pangangailangan at kasunduan sa mundo ng negosyo.
 5. Pampersonal na Paggamit – Ito ay ang paggamit ng wika sa personal na usapan at komunikasyon. Ang wika ay ginagamit upang magpahayag ng personal na opinyon, mga emosyon, at mga pangangailangan. Ito ay nagbibigay-daan sa pagpapahayag ng indibidwalidad at pagkakakilanlan.
 6. Pangmidya – Ito ay ang paggamit ng wika sa mga midya tulad ng pagbabalita, pagsusulat ng aklat, paggawa ng pelikula, o paglikha ng nilalaman sa online na espasyo. Ang wika ay ginagamit upang maipahayag ang mga impormasyon, kuwento, at mga ideya sa isang mas malawak na audience.

Ang Antas ng Wika

Ang wika ay hindi lamang isang simpleng paraan ng pagpapahayag ng saloobin at kaisipan, ito rin ay naglalarawan ng iba’t ibang antas ng komunikasyon. Ang antas ng wika ay sumasalamin sa kung gaano kahusay ang isang tao sa paggamit at pag-unawa sa wika. Narito ang ilang mga antas ng wika na patuloy na nililinang at nagbabago sa panahon:

 1. Antas ng Impormal

  Ito ang antas ng wika na karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na komunikasyon. Sa antas na ito, nagaganap ang mga casual na usapan at madalas na kasama ang mga salitang de-kolehiyo at jargon ng mga grupo. Maaaring masasabing ito ang pinakamadaling antas ng wika na nauunawaan ng karamihan. Ang pagsasalita sa impormal na antas ay nagpapahayag ng malaswang salita, slang, at mga ekspresyon na ginagamit sa pang-araw-araw na talastasan.

 2. Antas ng Pormal

  Sa antas na ito, ginagamit ang pormal na wika sa mga pormal na sitwasyon tulad ng mga presentasyon, talumpati, at pagsulat ng mga pormal na dokumento. Ang pormal na antas ng wika ay masistemang nagpapahayag ng malalim na kaalaman sa bokabularyo, gramatika, at paggamit ng tama at wastong salita. Ito ang karaniwang ginagamit sa mga akademikong institusyon, negosyo, at mga opisyal na talastasan.

 3. Antas ng Teknikal

  Sa antas na ito, ginagamit ang wika sa mga larangan ng agham, teknolohiya, medisina, at iba pang mga teknikal na disiplina. Ito ang antas ng wika na nagtataglay ng malalim na terminolohiya at espesyalisadong bokabularyo. Ang pagsasalita sa antas ng teknikal ay kadalasang nauunawaan lamang ng mga taong may kahusayan sa partikular na larangan.

 4. Antas ng Pambansa

  Ito ang antas ng wika na itinataguyod ng pamahalaan at ginagamit bilang pambansang wika ng isang bansa. Sa Pilipinas, halimbawa, ang antas ng pambansa ay ang wikang Filipino. Ginagamit ito sa mga opisyal na talastasan, edukasyon, midya, at iba pang aspeto ng pambansang buhay. Ang antas ng pambansa ay patuloy na binibigyang-diin upang mapanatili ang pagkakaisa at pagkakakilanlan ng isang bansa.

Barayti ng Wika

Ang wika ay may iba’t ibang barayti o pagkakaiba sa paggamit, depende sa mga salik tulad ng rehiyon, sosyal na antas, edad, at iba pa. Narito ang ilang mga uri ng barayti ng wika:

 1. Rehiyonal na Barayti – Ito ay mga pagkakaiba sa paggamit ng wika na nauugnay sa iba’t ibang rehiyon o lugar. Bawat rehiyon ay maaaring magkaroon ng sariling dayalekto, aksento, bokabularyo, at istruktura ng wika. Halimbawa nito ay ang pagkakaiba ng Tagalog sa Luzon, Cebuano sa Visayas, at Ilokano sa Ilocos Region.
 2. Sosyal na Barayti – Ito ay mga pagkakaiba sa paggamit ng wika na nauugnay sa mga pangkat ng tao batay sa kanilang antas sa lipunan, estado, o tungkulin. Maaaring mayroong iba’t ibang barayti ng wika para sa mga pangkat na may mataas na antas ng edukasyon, propesyunal, o mga tao sa iba’t ibang trabaho. Halimbawa nito ay ang barayti ng Ingles na ginagamit ng mga propesyunal sa mga korporasyon.
 3. Estilo o Disenyo ng Wika – Ito ay mga pagkakaiba sa paraan ng paggamit ng wika depende sa layunin ng komunikasyon. Ang pormal na barayti ay karaniwang ginagamit sa mga pormal na sitwasyon tulad ng mga propesyunal na talumpati o akademikong pagsulat. Samantala, ang impormal na barayti ay ginagamit sa mga di-pormal na usapan at mga kaugnay na sitwasyon tulad ng pakikipag-usap sa mga kaibigan.
 4. Jargon o Slang – Ito ay mga espesyalisadong termino o salitang ginagamit ng mga pangkat o propesyon na may partikular na kaalaman o interes. Ang jargon ay karaniwang ginagamit sa larangan ng medisina, teknolohiya, o iba pang propesyon. Samantala, ang slang ay mga salitang pinaikling bersyon o alternatibong anyo ng mga salita na karaniwang ginagamit ng mga kabataan o iba pang pangkat ng tao.

Wika at Kultura: Magkakaugnay sa Bawat Aspeto ng Pamumuhay

Ang wika at kultura ay magkakaugnay at nagtataglay ng malalim na ugnayan sa bawat aspeto ng ating pamumuhay. Ang wika ay hindi lamang isang sistema ng komunikasyon, ito rin ang sukatan ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga indibidwal at lipunan. Narito ang ilang paraan kung paano ang wika at kultura ay magkakaugnay:

 1. Pangkalahatang Ekspresyon

  Ang wika ay nagbibigay-daan sa atin na maipahayag ang ating mga saloobin, kaisipan, at damdamin. Ito ay nagsisilbing midyum ng pagpapahayag ng kultura ng isang lipunan. Sa pamamagitan ng wika, naipapahayag natin ang mga tradisyon, paniniwala, at kaugalian na nagmumula sa ating kultura.

 2. Pagsasalin at Interaksyon

  Ang wika ay nagpapahintulot sa pagsasalin ng mga akda, impormasyon, at kultura mula sa isang wika patungo sa iba. Ito ay nagpapalaganap ng mga kaalaman, karanasan, at kaugalian ng iba’t ibang kultura. Sa pamamagitan ng pagsasalin, nagkakaroon tayo ng malalim na pag-unawa sa iba’t ibang kultura at nabubuo ang mga ugnayan at interaksyon sa pagitan ng mga tao mula sa iba’t ibang panig ng mundo.

 3. Panlipunang Organisasyon

  Ang wika ay may mahalagang papel sa organisasyon ng lipunan. Ang mga patakaran, tuntunin, at etika ng isang lipunan ay maipapahayag at mapapangalagaan sa pamamagitan ng wika. Ito ang nagbibigay ng balangkas sa mga institusyon tulad ng pamilya, paaralan, pamahalaan, at iba pang organisasyon.

 4. Identidad at Pagkakakilanlan

  Ang wika ay nagbibigay ng identidad sa atin bilang mga indibidwal at bilang bahagi ng isang pangkat o lipunan. Sa pamamagitan ng wika, naipapahayag natin ang ating pagkakakilanlan, tradisyon, at kasaysayan. Ito ang nagpapalakas ng ating pagka-Pilipino o pagka-miyembro ng isang partikular na kultura.

 5. Pagpapahalaga sa Kultura

  Ang wika ay nagpapahalaga sa ating kultura at nagpapanatili ng mga tradisyon at kaugalian. Ang mga salitang may malalim na kahulugan, kasabihan, at salawikain na bahagi ng wika ay nagpapahayag ng mga paniniwala at kaugalian ng isang lipunan. Ito ay nagpapanatili ng pagpapahalaga at pagpapasa ng kultura mula sa isang henerasyon patungo sa susunod.

Ang wika at kultura ay magkasama at nagpapalitan ng impluwensiya sa bawat aspeto ng ating pamumuhay. Ito ay nagpapakita ng malalim na koneksyon at pagkaugnay ng mga ito sa ating pagka-Pilipino at sa buong mundo.

Konklusyon

Sa konklusyon, ang wika at kultura ay magkakaugnay at nagtatahi ng malalim na ugnayan sa bawat aspeto ng ating pamumuhay. Ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan ng komunikasyon, ito rin ang sukatan ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga indibidwal at lipunan. Ang wika ay nagpapahayag ng ating mga saloobin, kaisipan, at damdamin, at nagpapalaganap ng mga tradisyon, paniniwala, at kaugalian ng ating kultura.

Ang wika ay nagbibigay-daan sa pagsasalin at interaksyon ng mga akda, impormasyon, at kultura mula sa isang wika patungo sa iba, na nagpapalawak ng ating kaalaman at nagbubuo ng mga ugnayan sa pagitan ng mga tao mula sa iba’t ibang kultura. Ito ay nagpapahalaga sa organisasyon ng lipunan, nagbibigay ng identidad at pagkakakilanlan sa atin, at nagpapanatili ng mga tradisyon at kaugalian.

Sa pamamagitan ng pagpapahalaga at pangangalaga sa wika at kultura, nabubuo ang malalim na pag-unawa sa ating pagka-Pilipino at pagka-miyembro ng isang partikular na kultura. Ito ay nagpapalakas ng ating pagkakakilanlan, pagpapahalaga sa ating kultura, at pagkakaisa bilang isang lipunan. Ang wika at kultura ay hindi maaring paghiwalayin, sapagkat sila ay nagpapalitan ng impluwensiya at nagbibigay ng malalim na kahulugan sa ating buhay.