Ano ang Pang-abay? Mga Uri at Mga Halimbawa

Posted on

Sa araw na ito, samahan mo ako sa isang makalangit na paglalakbay tungo sa malalim na kahulugan, halimbawa, iba’t ibang pagsipi, at tamang paggamit ng pang-abay. Sabay nating tuklasin ang kamangha-manghang katangian ng salitang ito at ang lakas nitong sumabay sa tamang konteksto.

Ang artikulong ito ay isang pagsasaliksik na naglalaman ng mga kaalaman na di lang pangkaraniwan, kundi pati na rin makatutulong sa iyong mga aralin at mga proyekto na may kaugnayan sa ating paksa ngayon. Dito, ating haharapin ang malawak na kabaitan ng wika at sining ng paggamit ng pang-abay. Sa pamamagitan nito, maipapakita natin ang higit na karilagang idinudulot at lakas ng ating sariling wika, ang Filipino.

Sa ating malulubhang paglalakbay sa pag-aaral ng pang-abay, tayo ay aalamin ang iba’t ibang uri nito at ang kanilang natatanging gamit. Isasama natin sa pagtatalakay ang mga halimbawa na nagbibigay-katwiran sa bawat uri. Higit pa rito, haharapin din natin ang mga tanong tulad ng kailan dapat ito gamitin at paano ito makakatulong sa ating komunikasyon. Sa pamamagitan ng malalim na pagkaunawa at pagsasanay, magiging higit tayong bihasa sa paggamit ng mga salitang nagbibigay-buhay sa ating mga pangungusap.

Tukuyin mo Pang-abay in English

Ano ang Pang-abay
Ano ang Pang-abay

Ang pang-abay, o kilala rin bilang (adverb) sa Ingles, ay maipapansin sa pagsama nito sa mga pandiwa, pang-uri, o iba pang ano ang pang-abay na bumubuo ng mga parirala.

Narito ang ilan sa mga natatanging halimbawa ng paggamit ng mga pang-abay:

 1. Maingay ang kantahan sa karaoke bar.
 2. Sadyang mapanakit ang mga salitang sinambit niya.
 3. Isinisigaw ng malakas ng pulisya ang kanilang babala.
 4. Laging nagmamadali si Maria sa paglakad.
 5. Pinabayaan niya nang paulit-ulit ang kanyang mga obligasyon.

Sa pamamagitan ng mga halimbawang ito, higit na maiintindihan natin kung paano nagbibigay-tamis at kulay ang mga pang-abay sa ating mga pangungusap. Patuloy nating pag-aralan at gamitin ang mga ito upang lubos na mapabuti ang ating komunikasyon sa wikang Filipino.

Uri ng Pang-abay at Mga Halimbawa

Sa ating paglalakbay upang malaman ang mga pang-abay, mahalagang talakayin ang iba’t ibang uri ng mga ito. Narito ang mga uri ng pang-abay na ating pag-aaralan:

Pang-abay na Pamaraan

Sa paglalarawan ng paraan ng pagganap ng isang kilos, ginagamit ang pang-abay na pamaraan. Ito ay nagbibigay ng impormasyon kung paano naganap, nagaganap, o magaganap ano ang isang kilos na ipinahahayag ng pandiwa. Karaniwang ginagamitan ito ng panandang “nang” o “na/ng”.

Suriin natin ang mga kapana-panabik na halimbawa ng pang-abay na pamaraan:

 1. Umiling siya nang paikot-ikot, nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan at hindi pagsang-ayon.
 2. Lumundag si Maria nang maluksong-luksong, nagpapakita ng kasiyahan at kalayaan.
 3. Sumayaw si John nang pasayaw-sayaw, nagpapakita ng kagandahan at kahusayan sa sayaw.
 4. Umihip ang hangin nang mahinahon, nagpapahiwatig ng kahinahunan at kapayapaan.
 5. Lumundag si Miko nang matipak-tipak, nagpapakita ng kasiyahan at pagtatalon-talon.

Sa pamamagitan ng mga pangungusap na ito, mas lalong nagiging malinaw at kahanga-hanga ang pagpapahayag ng mga kilos. Ang mga salitang pang-abay na pamaraan aay nagbibigay-buhay at kulay sa ating mga pangungusap, nagpapahayag ng iba’t ibang paraan ng pagganap, at nagpapakita ng kasiningan at detalye na nagdudulot ng buhay sa ating komunikasyon.

Pang-abay na Pamanahon

Sa pagsasaad ng panahon kung kailan naganap o magaganap ang isang kilos na may kasamang pandiwa, ginagamit ang pang-abay na pamanahon. Ito ay may tatlong uri: may pananda, walangg pananda, at nagsasaad ng dalas. Ang pang-abay na pamanahon ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa oras o panahon ng isang kilos.

Narito ang mga halimbawa ng mga pangungusap na gumagamit ng pang-abay na pamanahon:

 1. Bumangon ako nang maaga upang makapaghanda para sa trabaho.
 2. Laging pumapasok siya sa opisina nang hapon.
 3. Madalas lumalakad siya sa park tuwing umaga.
 4. Bumisita sila sa amin noong nakaraang linggo.
 5. Palagi siyang naglalaro ng piano tuwing gabi.

Sa pamamagitan ng pang-abay na pamanahon, naiuugnay natin ang isang kilos sa isang partikular na panahon o oras. Ito ay nakatutulong sa atin na maunawaan at maipahayag ang tamang konteksto ng mga pangyayari. Ang pang-abay na pamanahon ay isa sa mga mahahalagang salita na ginagamit natin upang mas maipahayag ang kasaysayan at takbo ng mga pangyayari sa ating buhay araw-araw.

Pamanahong may Pananda

Sa pagtukoy ng panahon na nauugnay sa isang kilos na may kasamang pandiwa, ginagamitan natin ng pang-abay na pamanahon na may pananda. Ang mga panandang nang, sa, noon, kung, kapag, tuwing, buhat, mula, umpisa, o hanggang ay ilan sa mga halimbawa ng mga pananda na ginagamit sa pang-abay na pamanahon.

Narito ang mga halimbawa ng mga pangungusap na gumagamit ng pang-abay na pamanahon na may pananda:

 1. Pumunta kami sa palengke nang maaga.
 2. Sa tuwing Sabado, naglilinis ako ng bahay.
 3. Noong isang taon, nagbakasyon kami sa probinsya.
 4. Kapag umuulan, nagdadala ako ng payong.
 5. Mula umaga hanggang hapon, nagtatrabaho ako sa opisina.

Ang mga panandang ito ay nagbibigay ng tamang kaugnayan sa panahon na sinasaklaw ng isang kilos. Ito ay nagpapahiwatig ng kasalukuyang, nakaraang, o hinaharap na panahon kung saan naganap o magaganap ang isang kilos. Sa pamamagitan ngt pang-abay na pamanahon na may pananda, nabibigyan natin ng malinaw at tiyak na impormasyon ang mga pangungusap at nagiging mas maayos ang pagpapahayag ng mga pangyayari sa isang partikular na panahon.