Ano ang Tekstong Naratibo? Katangian, Elemento At Halimbawa Nito

Posted on

Tekstong Naratibo – Maaaring gamitin ang mga halimbawa ng maiikling teksto ng pagsasalaysay upang tuklasin ano ang Ingles ayon sa konteksto. Ang tekstong salaysay ay talagang alam ng lahat maging ito ay sinasadya o hindi. Maaaring iba-iba ang anyo ng tekstong pagsasalaysay, tulad ng sa anyo ng pagsulat, komiks, kwentong laro, pelikula at iba pa. Ang lahat ng anyo ng pagkukuwento ay nagsisimula sa mga senaryo na nakasulat sa anyo ng tekstong pagsasalaysay.

Sa pangkalahatan, ang Tekstong Naratibo pagsasalaysay ay likas na imaahinasyon o sa anyo lamang ng isang komposisyon ng lumikha na may layuning maaliw ang mga mambabasa, sa madaling salita, ang kuwento sa tekstong narrative ay isang kathang-isip na kuwento. Aneg tekstong pagsasalaysay ay karaniwang nasa anyo ng mga pabula, kwentong engkanto o alamat.

Ano ang Tekstong Naratibo

Ano ang Tekstong Naratibo
Ano ang Tekstong Naratibo

Ang tekstong naratibo ay karaniwang matatagpuan sa iba’t ibang anyo ng panitikan gaya ng mga nobela, maikling kwento, epiko, o alamat. Ito’y isang makapangyarihang paraan upang maghatid ng emosyon, mang-akit ng kawilihan, at magpalawak ng kaalaman sa mga mambabasa. Sa pamamagitan ng pagbabasa at pagsusulat ng mga tekstong naratibo, nahahasa ang ating imahinasyon at nabubuo ang ating pagkaunawa sa iba’t ibang aspekto ng buhay.

Sa pangkalahatan, ano ang tekstong naratibo ay isang mahalagang bahagi ng panitikan at kultura ng isang bansa. Ito’y naglalayong magbigay ng kasiyahan, impormasyon, at inspirasyon sa mga mambabasa. Sa bawat kuwento na ating binabasa o sinusulat, tayo’y naglalakbay sa iba’t ibang mundong imahinatibo na nagbibigay-buhay sa ating pagkatao at nagpapalawak sa ating pananaw.

Ang tekstong naratibo ay higit sa pagiging sining lamang. Ito’y isang daan upang magkakaugnay ang mga tao at makapagbahagi ng mga karanasan, kaisipan, at emosyon. Sa pamamagitan ng pagkukuwento at pakikinig sa mga kuwentong naririnig natin mula sa iba’t ibang tao, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na mas maintindihan ang isa’t isa at magkapit-bisig sa paglalakbay ng buhay.

Mga Katangian ng Tekstong Naratibo

Narito ang ilan sa mga katangian ng tekstong naratibo:
 1. Banghay (Plot)

  Ang tekstong naratibo ay mayroong banghay na naglalahad ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ito ay binubuo ng mga eksena, kaganapan, at mga tagpoh na nagpapakilos sa kuwento tungo sa isang kongklusyon o resolusyon.

 2. Tauhan (Characters)

  Ang tekstong naratibo ay naglalaman ng mga tauhan na nagbibigay-buhay sa kuwento. Ang mga tauhan ay maaaring pangunahin (protagonist), katunggali (antagonist), o mga tagasuporta. Sila ang nagpapatakbo ng kuwento at nagdadala ng damdamin at karanasan.

 3. Tagpuan (Setting)

  Ang tagpuan ay tumutukoy sa oras, lugar, at konteksto ng kuwento. Ito ang kapaligiran kung saan nagaganap ang mga pangyayari. Ang detalyadong paglalarawan ng tagpuan ay nagbibigay-kulay at nagpapabuo sa karanasan ng mambabasa.

 4. Punto de Bista (Point of View)

  Ang punto de bista ay tumutukoy sa perspektiba mula saan isinasalaysay ang kuwento. Ito ay maaaring first-person (mula sa pananaw ng isang tauhan), tahird-person limited (mula sa pananaw ng isang tauhan lamang), o third-person omniscient (mula sa pananaw ng lahat ng tauhan).

 5. Estilo at Wika (Style and Language)

  Ang tekstong naratibo ay may sariling estilo at wika na ginagamit upang maipahayag ang kuwento. Ang estilo ng pagsusulat ay maaaring malikhain, detalyado, maaksyon, o iba pang uri. Ang wika ay naglalarawan ng mga salita, bokabularyo, at anyo ng pagpapahayag na ginagamit ng may-akda.

 6. Tono at Damdamin (Tone and Mood)

  Ang tono ay tumutukoy sa saloobin, boses, o pagtingin ng may-akda sa kuwento. Ito ay maaaring malungkot, tuwang-tuwa, malungkot, nakakatakot, at iba pa. Ang damdamin, sa kabilang banda, ay tumutukoy sa emosyonal na reaksyon o karanasan na ipinapahayag ng kuwento.

 7. Paghahambing (Conflict)

  Ang tekstong naratibo ay naglalaman ng mga pagtatalo, tensyon, o banggaan ng mga pwersa o karakter sa kuwento. Ito ang nagbibigay-buhay sa kwento at nagpapalabas ng mga tagumpay, pagkabigo, at pagbabago sa mga tauhan.

 8. Resolusyon (Resolution)

  Ang resolusyon ay ang pagtatapos o paglutas ng suliranin o banghay sa kuwento. Ito ang bahagi kung saan natutugunan ang mga suliranin ng mga tauhan o natatapos ang mga kaganapan sa kuwento.

Ang mga nabanggit na katangian ay nagtuturo ng mga elemento at aspeto na kadalasang matatagpuan sa tekstong naratibo. Ang mga ito ay nagpapakita ng kumpletong kasaysayan, likas na katangian ng mga tauhan, at kapaligiran na nagbibigay-buhay sa mga kuwento.

Mga Uri ng Tekstong Naratibo

Ang tekstong naratibo ay may iba’t ibang uri na naglalaman ng mga kuwento at mga karanasan. Narito ang mga halimbawa ng iba’t ibang uri ng tekstong naratibo:

 • Mitolohiya (Mythology)

  Ang mitolohiya ay isang uri ng tekstong naratibo na naglalahad ng mga kuwento at pagsasalaysay ng mga diyos at diyosa, mga bayani, at iba pang mahahalagang tauhan sa isang kultura. Ito ay naglalaman ng mga kuwento ng paglikha ng mundo, mga sagisag ng mga diyos, at mga pakikipagsapalaran ng mga bayani.

  Legenda (Legend)

  Ang legenda ay mga kuwentong bayan na naglalaman ng mga pambihirang pangyayari, mga dakilang tao, o mga makabuluhang lugar. Ang mga legenda ay mayroong mga elemento ng katotohanan at kathang-isip, at kadalasang naglalaman ng mga aral at pagpapahalaga.

  Kuwentong Bayan (Folktales)

  Ang kuwentong bayan ay mga naratibong isinasaad mula sa mga salaysay ng mga sinaunang tao. Ito ay naglalaman ng mga kuwento tungkol sa mga kababalaghan, kapangyarihan ng mga kaharian, at mga aral ng mga sinaunang kultura.

  Biyograpiya (Biography)

  Ang biyograpiya ay isang uri ng tekstong naratibo na naglalahad ng mga buhay ng mga tanyag na tao. Ito ay naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa pagsasalaysay ng buhay, tagumpay, at pagkabigo ng isang indibidwal.

  Dagli (Flash Fiction)

  Ang dagli ay isang maikling naratibong akda na naglalaman ng isang maikling pangyayari o eksena. Ito ay naglalayong maipahayag ang damdamin, pagkabahala, o pagkamangha ng isang tauhan sa loob ng maikling panahon.

  Talambuhay (Autobiography)

  Ang talambuhay ay isang uri ng tekstong naratibo na isinulat ng mismong tao tungkol sa kanyang sariling buhay. Ito ay naglalaman ng mga karanasan, mga tagumpay, at mga pagsubok na kanyang naranasan sa buhay.

  Kwentong Piksyon (Fiction Story)

  Ang kwentong piksyon ay isang naratibong akda na naglalaman ng mga kathang-isip na pangyayari at mga tauhan. Ito ay maaring maging kapanapanabik, nakakatawa, o nakakaiyak at naglalaman ng mga elemento ng imahinasyon at kathang-isip.

  Talambuhay ng Bayani (Heroic Biography)

  Ang talambuhay ng bayani ay naglalaman ng mga kuwentong nagsasalaysay ng mga kabayanihan at kagitingan ng mga bayani ng isang bansa. Ito ay naglalaman ng mga pakikipagsapalaran at mga kontribusyon ng mga bayani sa kasaysayan ng isang bansa.

  Kwento ng Kababalaghan (Horror Story)

  Ang kwento ng kababalaghan ay mga naratibong naglalaman ng mga elementong nakakatakot, kababalaghan, at supernatural na mga pangyayari. Ito ay naglalayong magbigay ng takot at kaba sa mga mambabasa.

  Kuwento ng Pag-ibig (Love Story)

  Ang kuwento ng pag-ibig ay mga naratibong naglalaman ng mga kwento ng pagmamahal, pagnanais, at mga relasyon ng mga tauhan. Ito ay naglalayong maghatid ng mga emosyon at mabubuting aral tungkol sa pag-ibig.

Mga Elemento ng Tekstong Naratibo

Narito ang mga elemento ng tekstong naratibo:

 1. Simula (Exposition) – Ito ang panimulang bahagi ng kuwento kung saan ipinakikilala ang mga pangunahing tauhan, tagpuan, at konteksto ng kwento. Naglalaman ito ng impormasyon na nagbibigay ng pang-unawa sa mambabasa tungkol sa mundo ng kuwento.
 2. Suliranin (Conflict) – Ito ang sentral na tunggalian sa kuwento na nagpapakilos sa pangunahing tauhan at naglalayo sa kanila sa kanilang layunin o hangarin. Maaaring ito ay internal (nasa loob ng tauhan) o external (galing sa labas ng tauhan).
 3. Banghay (Plot) – Ito ang pagsunod-sunod ng mga pangyayari sa kuwento. Binubuo ito ng pagpapakilala sa suliranin, pag-unlad ng mga pangyayari, kasukdulan, at resolusyon. Ang banghay ang nagtatahi sa iba’t ibang bahagi ng kuwento at nagbibigay ng kaayusan sa kuwento.
 4. Tunggalian (Complication) – Ito ang mga kaganapan o pagbabago sa kuwento na nagdaragdag ng tensyon at komplikasyon sa suliranin ng mga tauhan. Ito ang mga hadlang o pagsubok na kinakaharap ng mga tauhan sa kanilang paglalakbay tungo sa resolusyon.
 5. Kasukdulan (Climax) – Ito ang pinakamataas na punto ng tensyon o laban sa kuwento. Ito ang bahagi kung saan natutukoy ang magiging resulta o kalutasan ng suliranin. Karaniwang naglalaman ito ng pinakamahalagang tagpo o pangyayari na nagbabago sa direksyon ng kuwento.
 6. Kasukdulang Pangyayari (Turning Point) – Ito ang kritikal na bahagi ng kuwento kung saan nagaganap ang pagbabago ng takbo o direksyon ng kwento. Ang kasukdulang pangyayari ang nagbubunsod sa pagbabago o pag-unlad ng mga pangyayari.
 7. Resolusyon (Resolution) – Ito ang bahagi ng kuwento kung saan natatapos ang mga suliranin at natutugunan ang mga konflikto o tensyon. Nagbibigay ito ng kasiyahan, paglutas, o pagbago sa mga pangunahing tauhan at naglalagay sa kuwento sa isang katapusan.
 8. Epilogo (Epilogue) – Ito ang bahagi ng kuwento na sumusunod pagkatapos ng resolusyon. Ito ay naglalaman ng mga pangyayari, pagsisiyasat, o paglalahad na nagbibigay ng kahulugan o kahihinatnan ng kuwento.

Halimbawa ng Tekstong Naratibo

Ang Natatanging Kwintas

Isang umaga, habang nag-aayos si Rafael ng mga gamit sa lumang bodega ng kanyang pamilya, biglang napansin niya ang isang mapurol na kahon na natatakpan ng alikabok. Agad niyang itong binuksan at natagpuan ang isang mala-kahon na lulan ng kwintas na maganda ang pagkakagawa.

“Wow! Ano kaya ang kwentong taglay ng kwintas na ito?” tanong niya sa sarili na puno ng pagtataka. Hindi niya napigilan ang pagkapit sa kwintas at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng mga gamit.

Sa tuwing hawak niya ang kwintas, parang may misteryosong puwersang bumabalot sa paligid niya. Natuklasan niya na tuwing sinusuot niya ang kwintas, siya ay napapadpad sa mga kaganapan ng nakaraan. Ito ay isang kapangyarihan na hindi niya inaasahan.

Habang siya ay naglalakad sa isang larawan ng bayan noong 1800s, nakita niya ang isang magandang babae na naka-kimono at tila nawawala. Tinawag niya ito at sinamahan sa paglalakbay. Naglakad sila sa mga pintuan ng tradisyon, mga tanawin ng kalikasan, at pati na rin sa mga pagtitipon ng mga tao noong panahon na iyon.

Matapos ang isang malikhaing paglalakbay sa kasaysayan, bumalik si Rafael sa kasalukuyan, bitbit ang kwintas na mayroong mga kuwento ng mga taong kanyang nakilala sa nakaraan. Natutunan niya na ang kwintas ay hindi lamang isang simpleng alahas, kundi isang tulay na nagdudugtong ng dalawang mundo-ang nakaraan at kasalukuyan.

Konklusyon

Tekstong Naratibo – Sa kabuuan, ang tekstong naratibo ay nagtataglay ng iba’t ibang elemento na nagbibigay buhay at kahulugan sa kuwento. Sa simula, ipinakikilala nito ang mga pangunahing tauhan, tagpuan, at konteksto ng kuwento. Matapos nito, umuusbong ang mga suliranin na magiging sentro ng kuwento at nagdudulot ng tensyon at komplikasyon. Sa pamamagitan ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa banghay, tinatahak ng kuwento ang kasukdulan kung saan natutukoy ang magiging resolusyon o kalutasan ng suliranin. Sa huli, naisasaayos ang mga salungatan at natatapos ang kuwento sa pamamagitan ng resolusyon at epilogo.

Ang mga elemento ng tekstong naratibo na ito ay nagpapabuo ng buong karanasan ng mambabasa at nagbibigay ng mga aral, aliw, o pagka-inspire sa pamamagitan ng mga pangyayari at karakter sa kuwento. Sa pamamagitan ng tekstong naratibo, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na maibaon sa iba’t ibang mundo at karanasan, at malasap ang kapangyarihan ng salita at imahinasyon.