Ano ang Pabula? Elemento, Meaning o Kahulugan at Mga Halimbawa

Posted on

Tiyak na ang mga fairy tale ay hindi isang bagay na laging banyaga sa maraming tao. Sa murang edad, parang madalas ka nang makarinig ng mga kwento tungkol sa mga hayop o halaman, di ba? Well, pabula ang tawag diyan. Ano ang mga kwentong sinasabi ay karaniwang mas magaan at mas mabigat na may moral na timbang. Para mas malinaw, tingnan muna natin kung ano ang pabula at ilang halimbawa sa ibaba.

Ang mga pabula ay hindi lamang mga kwentong pambata, kundi naglalaman din ng malalim na mga aral at karanasan sa buhay. Sila ay mga halimbawa ng magandang asal at pag-uugali na nagpapalalim sa ating pag-unawa sa iba’t ibang sitwasyon. Sa pamamagitan ng pabula, natututo tayo ng mga leksyon na maaari nating isabuhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kaya’t may mahalagang papel ang mga ito sa paghubog ng ating pagkatao at pag-unawa sa mundo.

Ano ang Pabula, Meaning o Kahulugan

Ano ang Pabula
Ano ang Pabula

Fabel o fable sa Ingles ay isang uri ng kuwento kung saan ang pangunahing mga karakter ay mga hayop, halaman, o mga nilalang sa mitolohiya na nagpapakilos tulad ng tao.

Ang fabel ay kabilang sa mga kuwentong piksiyon o kathang-isip na hindi ganap na totoo. Sa ilang mga pagkakataon, ang mga tao ay maaring kasama bilang mga karakter pangalawa sa kuwento. Ang fabel ay karaniwang puno ng mga aral na moral na bahagi ng kwento.

Karaniwan, ang kuwento sa fabel ay nagsisimula sa gitna ng kuwento at agad na sumasalungat sa pangunahing kuwento na hindi na kailangan pang ipakilala ang mga karakter nang detalyado. Ito ay dahil ang mga kuwento na inilalahad ay karaniwang simple at madaling maunawaan. Kaya, upang maunawaan ang isang fabel, hindi kinakailangan na malaman ang lahat ng mga karakter.

Sa isang karakter lamang, maaaring masunod ang daloy ng kuwento. Ito ang dahilan kung bakit ang mga hayop ang madalas na ginagamit sa fabel dahil mas madaling maunawaan ang kanilang mga karakter. Bukod dito, ang mga karakter ng hayop ay may parehong mga katangian sa lahat ng mga kuwento.

Mga Katangian ng Pabula

Sa pabula, ang mga hayop, halaman, o mga bagay na karakter ng kwento ay nagtataglay ng iba’t ibang katangian na kumakatawan sa mga kilos at asal ng mga tao. Ang mga katangiang ito ay nagbibigay ng kabuluhan at natatangi sa mga pabula. Narito ang ilan sa mga karaniwang katangian ng pabula:

 1. Personipikasyon

  Ang personipikasyon ay isang katangian na nagpapahintulot sa mga hayop o mga bagay na magsalita at kumilos tulad ng mga tao. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon sila ng kakayahang magkaroon ng mga karakteristik at damdamin na karaniwang nauugnay sa mga tao. Ito ang nagbibigay ng buhay at kaugnayan sa mga karakter sa pabula.

 2. Simbolismo

  Ang mga karakter at elemento sa pabula ay mayroong simbolikong kahulugan na nagsasalamin sa mga katangian at pag-uugali ng mga tao. Ang mga hayop o mga bagay na nagsisilbing mga tauhan ay kumakatawan sa iba’t ibang uri ng tao at ang kanilang mga kilos ay nagpatpakita ng mga aral at mensahe na maaring maihambing sa tunay na buhay.

 3. Aral na Moral

  Ang pabula ay may layunin na magbigay ng mga aral na moral sa mga mambabasa o tagapakinig. Ang mga kuwentong pabula ay naglalaman ng mga pangyayari at sitwasyon na nagpapakita ng magandang pag-uugali, katapatan, katarungan, kabutihan, at iba pang mga pagsusulit sa buhay. Ang mga aral na ito ay maaring maging gabay at inspirasyon para sa mga mambabasa upang magkaroon ng mabuting asal at pag-uugali.

 4. Simpleng Plot

  Ang mga pabula ay karaniwang mayroong simpleng plot o kuwento. Ito ay naglalaman ng maikling pagpapakilala ng mga karakter at agad na inihaharap ang mga pangyayari sa kuwento. Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay madalas na simple at tuwiran, na nagpapadali sa pag-unawa ng mga mambabasa sa mensahe ng kuwento.

 5. Pag-iwan ng Tanong

  Sa mga pabula, madalas na iniwan ang mga mambabasa na may mga tanong o pag-iisip na kailangang masagot o malutas. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga aral na nais ipahayag ng pabula ay higit pa sa mismong kuwento. Ito ay nagpapakita ng pagtatanong sa mga tagapakinig o mambabasa upang sila mismo ang mag-isip at makahanap ng mga kahulugan at pag-aaral na may kaugnayan sa kanilang sariling karanasan at realidad.

Mga Elemento ng Pabula

Ang mga pabula ay may mga elemento na nagbibigay-kabuluhan at natatangi sa mga kuwento nila. Narito ang ilan sa mga pangunahing elemento ng pabula:

 1. Mga Karakter na Hayop o Bagay

  Isa sa pinakatampok na elemento ng pabula ay ang mga karakter na karaniwang mga hayop, halaman, o mga bagay. Ang mga ito ang nagiging mga tauhan ng kuwento at nagpapakilos na parang mga tao. Ang mga karakter na ito ay nagpapakatawan sa iba’t ibang katangian, kilos, at pag-uugali ng mga tao, na naglalayong magbigay ng mga aral at mensahe sa mga mambabasa.

 2. Maikling Kwento o Plot

  Ang mga pabula ay karaniwang may simpleng kwento o plot. Ito ay naglalaman ng mga pangyayari at sitwasyon na nag-uugnay sa mga karaktera at nagpapakita ng mga aral na moral. Ang mga kuwentong pabula ay karaniwang maikli at tuwiran, na naglalayong maiparating ng malinaw ang mensahe at mga aral sa mga mambabasa.

 3. Moral na Aral

  Ang moral na aral ang isa sa pinakamahalagang elemento ng pabula. Ito ang nagbibigay-katuturan sa kuwento at naglalaman ng mga pangunahing aral na dapat matutuhan nug mga mambabasa. Ang mga pabula ay naglalayong magturo ng mga mahahalagang konsepto sa moralidad, katapatan, katarungan, pag-uugali, at iba pang aspeto ng buhay na maaaring maipamuhay ng mga mambabasa.

 4. Paggamit ng Simbolismo

  Ang mga pabula ay madalas na gumagamit ng simbolismo. Ang mga karakter, sitwasyon, at pangyayari sa kuwento ay naglalaman ng mga simbolikong kahulugan na kumakatawan sa iba’t ibang katangian at asal ng mga tao. Ito ay nagpapahintulot sa mga mambabasa na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa at interpretasyon ng mga aral na ipinapahayag ng pabula.

 5. Pag-iwan ng Tanong

  Ang mga pabula ay karaniwang iniwan ang mga mambabasa na may mga tanong na kailangang sagutin o malutas. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga aral na ipinapahayag ng pabula ay higit pa sa mismong kuwento. Sa pamamagitan ng pag-iwan ng tanong, ang mga mambabasa ay inaasahang mag-isip at maghanap ng mga kahulugan at pag-aaral na may kaugnayan sa kanilang sariling karanasan at pag-unawa.

Bakit Mahalagang Pag-aralan ang Pabula?

Mahalagang pag-aralan ang pabula dahil ito ay naglalaman ng mga aral at mensahe na maaaring maging gabay sa ating pag-unawa at pagpapalawak ng kaalaman sa moralidad, pag-uugali, at iba pang aspeto ng buhay. Narito ang ilan sa mga mahahalagang dahilan kung bakit dapat pag-aralan ang pabula:

 1. Pagpapaunlad ng Moral na Pananaw

  Ang mga pabula ay may mga moral na aral na nagtuturo sa atin ng tamang pag-uugali, kabutihan, at katapatan. Sa pamamagitan ng mga kuwentong pabula, natututo tayo ng mga mahahalagang prinsipyo na maaaring gabay sa ating mga desisyon at kilos sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay nagpapalawak ng ating moral na pananaw at nagtutulak sa atin na maging mga taong may integridad at kabutihan sa lipunan.

 2. Pagpapaunlad ng Kaisipan

  Ang pabula ay naglalaman ng mga simbolikong kahulugan at mga elemento na nagpapalawak ng ating kaisipan. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng pabula, tinutulungan tayong magkaroon ng mas malalim na pag-unawa at interpretasyon sa mga konsepto at ideya na ibinabahagi nito. Ito ay nagpapalakas sa ating kakayahan sa pag-iisip, pagsusuri, at paglutas ng mga komplikadong mga isyu at suliranin sa buhay.

 3. Pagpapalawak ng Imahinasyon at Kreatibidad

  Ang mga pabula ay may mga kuwentong piksiyon na naglalaman ng mga karakter na kakaiba at di-tunay na nabubuhay. Sa pamamagitan ng mga ito, nabibigyang-daan ang pagpapalawak ng ating imahinasyon at pagpapalaya ng ating kreatibidad. Ang pagsasaliksik at pagsusuri sa mga pabula ay nagpapahintulot sa atin na maglaro sa mga konsepto, mabuo ang mga bagong ideya, at maipahayag ang ating sariling mga katha at kuwento.

 4. Pagpapaunlad ng Pakikinig at Pagbasa

  Ang pabula ay nagbibigay-diin sa pag-unawa sa mga teksto at pagiging mapanuri sa pagbasa. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng pabula, tinuturuan tayo na maging malalim na tagapakinig at maging masusi sa pag-unawa sa mga mensahe at mga kahulugan na ibinabahagi ng mga kuwento. Ito ay nagpapalakas sa ating kakayahang mag-analyze, mag-isip nang malalim, at makakuha ng mga natatanging aral mula sa mga teksto.

Ama ng Sinaunang Pabula

Si Aesop ang kilalang ama ng sinaunang pabula. Siya ay isang Griyegong alipin na nabuhay noong ika-6 na siglo BCE. Bagamat may limitadong impormasyon tungkol sa kanyang personal na buhay, ang mga pabula na kanyang sinulat ay naging kilala at naglakbay sa buong mundo.

Si Aesop ay kinikilala bilang isang magaling na manunulat at storyteller. Ang kanyang mga pabula ay naglalaman ng mga hayop bilang mga tauhan na nagpapakilos at nagpapahayag ng mga moral na aral. Ito ang nagbigay sa kanya ng katanyagan at kinikilalang tagapagtatag ng genre ng pabula.

Ilang mga kilalang pabula na sinulat ni Aesop ay ang “Ang Aso at ang Kanyang Anino,” “Ang Uwak at ang Gagamba,” at “Ang Kuneho at ang Pagong.” Ang mga kwentong ito ay naglalaman ng malalim na aral tungkol sa pag-uugali, katapatan, katalinuhan, at kabutihan.

Halimbawa ng Mga Pabula at Mga Aral Nito

Narito ang ilang halimbawa ng mga pabula at ang mga aral na makukuha mula sa mga ito:

 1. Ang Leon at ang Daga

  Ang kuwentong ito ay naglalahad ng kuwento ng isang leon at isang daga na nagtunggali sa kung sino ang pinakamakapangyarihan sa kanilang kaharian. Sa huli, natalo ng daga ang leon sa pamamagitan ng katalinuhan. Ang aral na maaaring matutuhan dito ay ang pagpapahalaga sa talino at kahalagahan ng katalinuhan kahit sa maliit na bagay.

 2. Ang Uwak at ang Ibong Maya

  Ang kuwentong ito ay naglalahad ng kuwento ng isang uwak at isang ibong maya na nag-away dahil sa kanilang kagandahan. Sa huli, natutunan ng mga ibong maya na ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo kundi sa mga kilos at asal ng isang tao. Ang aral na maaaring matutuhan dito ay ang pagpapahalaga sa tunay na kagandahan at pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao.

 3. Ang Uwak at ang Pugita

  Ang kuwentong ito ay naglalahad ng kuwento ng isang uwak at isang pugita na nagtunggali sa kung sino ang mas mahusay sa pagkuha ng pagkain sa ilalim ng dagat. Sa huli, natutuhan ng mga hayop na bawat isa ay may kani-kaniyang kahusayan at ang pagtutulungan ay mas makakabuti kaysa sa pag-aaway. Ang aral na maaaring matutuhan dito ay ang pagpapahalaga sa pagtutulungan at pakikipagkapwa-tao.

 4. Ang Tipaklong at ang Langgam

  Ang kuwentong ito ay naglalahad ng kuwento ng isang tipaklong at isang langgam na nagtunggali sa kung sino ang dapat magtrabaho o magpahinga sa panahon ng tag-init. Sa huli, natutuhan ng tipaklong ang kahalagahan ng pagpapahinga at ang langgam ay natutunan ang kahalagahan ng sipag at kasipagan. Ang aral na maaaring matutuhan dito ay ang pagpapahalaga sa tamang pagkakasunod-sunod ng pagpapahinga at pagtatrabaho.

Ang mga pabula na ito ay mayroong iba’t ibang mga aral na nagtuturo sa atin tungkol sa mga halaga, katapatan, katalinuhan, pagtutulungan, at iba pang mga aspeto ng buhay. Ang mga aral na matututuhan sa mga pabula ay maaaring gamitin bilang gabay sa ating mga kilos at pag-uugali upang maging mga taong may integridad at kabutihan sa lipunan.

Konklusyon

Sa pag-aaral ng mga pabula, natututuhan natin ang mga aral na naglalayong magbigay ng gabay sa ating buhay at pag-uugali. Ang mga kuwentong ito, na kadalasang may mga karakter na mga hayop o mga bagay na nagpapakilos tulad ng mga tao, ay may malalim na kahulugan at mensahe na maaaring maiklian at madaling maunawaan.

Ang mga pabula ay naglalaman ng mga aral sa moralidad, kagandahang-asal, katalinuhan, pagtutulungan, at iba pang mga prinsipyo ng buhay. Sa pamamagitan ng mga kuwentong ito, natututo tayo na maging maalam sa ating mga desisyon, maging mapanuri sa ating pag-uugali, at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga kahalagahan ng buhay.

Ang pagsasaliksik at pag-aaral sa mga pabula ay nagpapalawak ng ating kaalaman, nagpapaunlad ng ating moral na pananaw, kaisipan, imahinasyon, at kakayahang mag-analyze ng mga teksto. Ito ay isang daan upang tayo’y magkaroon ng mas malalim na pag-intindi sa mga saloobin, asal, at buhay ng mga tao.

Sa pamamagitan ng mga aral na natutuhan natin mula sa mga pabula, natututuhan nating maging mga taong may integridad, kabutihan, at pagkakapantay-pantay. Ang mga pabula ay naglalarawan ng mga halaga at katangian na maaari nating gamitin bilang gabay sa ating pang-araw-araw na buhay.