Ano ang Parabula? Kahulugan, Elemento at Mga Halimbawa Nito

Posted on

Sa blog post na ito, ating tatalakayin ang parabula bilang isang anyo ng panitikang pagsasalaysay na matatagpuan sa iba’t ibang kultura at panahon. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng mga mahahalagang aral sa pamamagitan ng mga kwento. Sa pamamagitan ng mga tauhang kumakatawan sa mga konsepto o kaisipan, naglalayon ano ang parabula na magbigay ng karunungan at pag-unawa sa mga mambabasa. Sa pamamagitan ng mga kahindik-hindik na pangyayari at mga karakter na madaling makaka-relate ang mga tao, nagiging kapana-panabik at makabuluhang paraan ang parabula upang maipahayag ang mga aral sa buhay.

Ang parabula ay isang malinaw at makahulugang paraan ng pagtuturo. Sa pamamagitan ng mga kuwento ng parabula, nailalapit natin ang mga abstraktong konsepto at prinsipyo sa mga karanasan ng mga tao sa araw-araw na buhay. Ang mga tauhan at mga pangyayari sa parabula ay nagbibigay-tanging kulay at pagsasalarawan na nagpapaigting sa mensahe ng kwento. Sa pamamagitan ng mga karaniwang pangyayari na nangyayari sa mga karakter, natututo tayo ng mga leksyon tungkol sa katapangan, katapatan, katarungan, at pagmamahal. Ang parabula ay isang banal na balarila na nagbibigay sa atin ng inspirasyon at gabay upang maunawaan ang mga kalikasan ng tao at ng mundo.

Ano ang Parabula, Kahulugan o Meaning

Ano ang Parabula
Ano ang Parabula

Ang parabula ito ay isang gintong sandata na ginagamit upang iparating ang malalim na kahulugan at aral sa pamamagitan ng mga kuwentong may mga tauhang nagpapakatawang-katawan sa mga kaisipan at katangian ng mga tao sa tunay na buhay.

Sa di-mabilang na mga kultura at panahon, ang parabula ay nagsilbing isang lunsaran ng kaalaman, pag-unawa, at pagninilay. Sa pagsalaysay ng mga kuwento na puno ng talinghaga at simbolismo, ang parabula ay may kakayahan na kumawala sa mga hangganan ng oras at lugar. Ang mga tauhan sa parabula ay nagiging tagapagdala ng mga leksyon at mensahe, at ang mga pangyayari ay naglalahad ng mga pagsubok at hamon na kadalasang hinaharap ng mga tao.

Sa bawat parabula, likas na humahabi ang malikhaing kamay nag manunulat upang ibalot ang mga aral sa kaanyuan ng mga kwento. Ang mga mambabasa ay tinatangkilik ang bawat titik at taludtod na nagbibigay-buhay sa mga tauhan at mga pangyayari. Anag kasalimuotan ng mga kuwento ay nagpapakita ng mas malalim na kahulugan na kadalasang nagbibigay-liwanag sa mga suliranin at hamon na hinaharap ng mga tao sa kanilang sariling buhay.

Sa pagsasama ng kahalagahan ng pag-asa, pag-ibig, katapangan, at katalinuhan, ano ang parabula ay naglalayong magdulot ng inspirasyon at pag-unawa sa mga mambabasa. Ito ay isang yaman ng kaalaman at karanasan na nagtutulak sa mga tao na mag-isip, magpasya, at kumilos nang may kabuluhan. Sa bawat pagbasa ng isang parabula, bukas ang mga pintuan ng diwa at puso, at binubuo ang isang kumpletong mundo ng mga aral at pag-unawa.

Mga Parabula sa Bibliya

Ang Bibliya ay puno ng mga mapagpalang parabula na naglalaman ng malalim at makahulugang mga aral. Ito ay naglalaman ng mga kuwentong nagpapahiwatig ngt mga katotohanan at kahalagahan ng pananampalataya, kabutihan, at kabanalan. Narito ang ilan sa mga tanyag na parabula sa Bibliya:

 • Parabulang ng Mabuting Samaritano – Isang kwentong naglalarawan ng isang taong naabutan ng mga magnanakaw, subalit pinabayaan ng mga relihiyosong tao. Sa kabaligtaran, isang Samaritano, na kilala bilang mga kaaway ng mga Hudyo, ang nagpakita ng malasakit at pag-aalaga sa nasaktan. Ang parabulang ito ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa, kahit pa mga hindi inaasahang tagapagligtas ang lumalapit sa atin.
 • Parabulang ng Nawalang Tupa – Ipinapakita sa parabulang ito ang kuwento ng isang pastol na nawalan ng isang tupa. Sa kanyang paghahanap, siya’y nagpakahirap at nagpatuloy hanggang sa makita niya ang nawawalang tupa. Ang parabulang ito ay nagpapahiwatig ng pag-aalaga ng Diyos sa bawat indibidwal. Ang Diyos ay handang maghanap at maglakbay upang matagpuan ang mga naliligaw na kaluluwa at dalhin sila sa kaligtasan.
 • Parabulang ng Nawawalang Anak – Isang paboritong parabula na naglalarawan ng isang anak na humiling ng kanyang mana sa ama at naglakbay sa malayong lugar. Sa kanyang paglalakbay, siya ay napunta sa kahirapan at pagsisisi, ngunit sa kanyang pagbabalik, tinanggap siya ng kanyang ama ng buong puso at tuwa. Ang parabulang ito ay nagpapahiwatig ng pagpapatawad, pag-asa, at kaluguran ng Diyos sa mga nagsisisi at handang bumalik sa kanya.

Ang mga parabula sa Bibliya ay may malalim at espirituwal na kahulugan na naglalayong gabayan, turuan, at bigyan ng inspirasyon ang mga mambabasa. Ang mga ito ay nagpapakita ng mga aral sa buhay, pagbabago, at relasyon sa Diyos at kapwa. Sa pamamagitan ng mga parabula, naipapahayag ang kabutihan ng Diyos, ang pag-asa ng kaligtasan, at ang kahalagahan ng tunay na pananampalataya.

Mga Elemento ng Parabula

Sa bawat parabula, mahalagang maunawaan ang mga elemento nito upang mas maintindihan ang kahulugan nito.

 1. Ang mga tauhan sa parabula ay hindi lamang mga karakter sa isang kuwento, kundi mga simbolikong representasyon ng iba’t ibang uri ng tao, katangian, o kaisipan. Ang kanilang mga gawain at pag-uugali ay nagpapahiwatig ng mas malalim na mensahe at aral na nais iparating.
 2. Ang mga pangyayari sa parabula ay hindi lamang simpleng kuwento, kundi mga sitwasyon at pangyayari na nagaganap sa tunay na buhay. Sa pamamagitan ng mga pangyayaring ito, hinahamon ang mga mambabasa na makisangkot at mag-isip. Ang bawat pangyayari ay may kinikilingang pagtutok sa pagbibigay ng aral at kaisipan.
 3. Ang mga simbolismo sa parabula ay mga imahen o bagay na nagdadala ng mas malalim na kahulugan at mensahe. Ang mga simbolismong ito ay nagbibigay-buhay sa mga abstraktong ideya at nagpapahayag ng mga karaniwang karanasan sa paraang mas tanyag at madaling maunawaan.
 4. Ang mga aral sa parabula ay mga kabuluhan o mga mensahe na may layuning gabayan at turuan ang mga mambabasa sa kanilang mga personal na buhay. Ito ay nagiging daan para sa mga mambabasa na mas mapagtanto ang kanilang mga pagkukulang, lakas, at kahinaan, at sa gayon, magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga pangyayari sa paligid.
 5. Ang estilo ng pagsulat sa parabula ay mahalaga upang maisabuhay ang mga mensahe nito. Sa pamamagitan ng mga salita at pangungusap na mabisang pinipili, nagiging mas malinaw at kaakit-akit ang paghahatid ng aral at kaisipan. Ang bawat salita ay may layuning makapagbigay-buhay sa mga tauhan at pangyayari, at magbukas ng pintuan ng kaalaman at kamulatan sa mga mambabasa.

Mga Katangian ng Parabula

Ang parabula ay isang kaakit-akit na anyo ng panitikan na may mga natatanging katangian na nagpapahiwatig ng mas malalim na kahulugan. Narito ang ilan sa mga tampok na katangian nito:

 1. Maikling Kwento, Malalim na Aral

  Ang parabula ay kadalasang binubuo ng maikling kwento na mayroong masalimuot na kahulugan. Bagamat ito ay madalas na may simpleng plot at mga tauhang may kaunting detalye, ang mga mensahe at aral na nais iparating nito ay may malalim na kahulugan at nag-aalok ng makabuluhang pag-unawa sa buhay at moralidad.

 2. Mga Tauhan na Kumakatawan sa mga Konsepto

  Sa parabula, ang mga tauhan ay hindi lamang literal na tao kundi mga simbolikong representasyon ng mga kaisipan, katangian, o pangyayari sa buhay. Sa pamamagitan ng mga tauhang ito, mas pinadali at mas naging kaakit-akit ang paglalahad ng mga abstraktong ideya.

 3. Mga Simbolismo

  Isa sa mga pangunahing katangian ng parabula ay ang paggamit ng mga simbolismo. Ang mga simbolismo ay mga imahen o bagay na naglalarawan ng mas malalim na kahulugan. Sa halip na tuwirang sabihin ang mga aral, ginagamit ang mga simbolong ito upang mas mabisang maiparating ang mga mensahe sa mambabasa.

 4. Mga Aral at Pagsusuri

  Ang parabula ay naglalaman ng mga moral na aral at pagsusuri sa mga pangyayari at tauhan nito. Sa pagbabasa nito, binibigyan ng pagkakataon ang mga mambabasa na mag-isip at magtasa ng mga natutunan. Hindi ito nagpapaklara ngunit nagbibigay-daan sa personal na interpretasyon at pag-unawa.

 5. Nagpapahayag ng Kabutihan at Kabutihan

  Sa kabuuan, ang parabula ay isang masiglang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng mga aral at nagbibigay-inspirasyon sa mambabasa upang magsagawa ng kabutihan sa kapwa at sa lipunan. Ito ay isang paraan upang hikayatin ang mga tao na maging mas mabuti at mapanagot sa kanilang mga gawain.

 6. Nakakatuwa at Kapana-panabik

  Hindi lamang nagbibigay ng aral, kundi nakakatuwa at kapana-panabik din ang mga parabula. Ang mga kakaibang tauhan at pangyayari ay maaaring magdulot ng pag-aliw at pagnanais ng mambabasa na malaman ang pagtatapos ng kuwento.

Sa pamamagitan ng mga tampok na katangian na ito, ang parabula ay nagiging isang makapangyarihang kasangkapan para sa paglalahad ng mga moral na aral, pag-iwan ng malalim na pag-iisip, at pagpapasigla ng interes at imahinasyon ng mga mambabasa.

Mga Halimbawa ng Parabula Mula Sa Bibliya

Narito ang mga halimbawa ng parabula mula sa Bibliya na iba sa mga naunang binanggit:

 1. Parabula ng Magsasaka at mga Alipin (Mateo 13:24-30) Sa isang taniman ng trigo, nagtanim ang isang kaaway ng magsasaka ng mga masasamang halaman. Inanunsyo ng magsasaka sa kanyang mga alipin na hayaan ang mga halamang iyon hanggang sa pag-aani para hindi mabawasan ang trigo. Sa pagdating ng panahon ng pag-aani, pinahalagahan ng magsasaka ang trigo at pinatayag sa mga alipin na alisin ang mga masasamang halaman at hiwalayan ang mga ito. Aral: Sa parabulang ito, itinuturo ang kahalagahan ng pagpapakatatag, pagtitiyaga, at pag-unawa sa mga bagay-bagay. Minsan, kailangan nating hintayin ang tamang panahon para magdesisyon o kumilos upang maiwasan ang mga masamang epekto.
 2. Parabula ng Mangangalakal ng Perlas (Mateo 13:45-46) Isang mangangalakal ng mga perlas ang nakakita ng isang napakagandang perlas. Nang makita niya ito, agad siyang nagtungo at ibinenta ang lahat ng kanyang pag-aari upang bilhin ang perlas. Aral: Sa parabulang ito, ipinapakita ang halaga ng bagay na itinuturing nating pinakamahalaga. Ibinibigay ng pangunahing tauhan ang lahat ng kanyang kayamanan upang makuha ang napakagandang perlas, na nagpapakita ng pagpapahalaga sa tunay na kayamanan.
 3. Parabula ng Mayamang Tao at ang Mahirap na Lalaki (Lucas 16:19-31) May isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at palaging nagmamahalan. Sa labas ng kanyang pintuang-bayan ay may isang lalaking laging gutom at nagngangalit ang tiyan, ang pangalan ay Lazarus. Tinanggihan siya ng mayamang lalaki at hindi siya pinakain. Aral: Sa parabulang ito, ipinapakita ang kontrast ng buhay ng mayaman at mahirap. Ipinakita ang kahalagahan ng pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Ang mayamang lalaki ay hindi nagpakita ng pagmamahal at pag-aaruga kay Lazarus, na nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging mapagmahal at makatao.

Konklusyon

Sa mga halimbawa ng parabula mula sa Bibliya na nabanggit, maaaring tayo ay makakuha ng iba’t ibang aral. Ang mga parabula ay mga kwento na naglalayong magbigay ng moral na aral o patnubay sa ating buhay.

Bilang isang kabuuan, ang mga parabula ay naglalayong magbigay ng aral at patnubay sa ating buhay. Sa pamamagitan ng mga kuwentong ito, natututo tayo ng mga mahahalagang prinsipyo at katangian na dapat nating isabuhay.