Ano ang Pangatnig? Pangkat, Uri at Mga Halimbawa

Posted on

Kapag naririnig ang mga pang-ugnay, maaaring magkaroon ng pagkamangha at pagkabigla ang ilang mga tao dahil sa mga salitang siyentipiko na karaniwang ginagamit sa mga larangang teknikal at agaham. Subalit, mahalagang malaman na ang mga pang-ugnay ay mga salitang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kahit na hindi gaanong napapansin. Sila ay bahagi ng ating pangungusap na nag-uugnay ng mga salita, parirala, o sugnay upang makabuo ng mas malinaw at mas maayos na pagpapahayag.

Gayunpaman, kung may nagpapaliwanag tungkol sa mga salita, o, pati na rin, atbp., mas mauunawaan nila kung paano pangasiwaan ang mga ito at ang mga katumbas nito. Sa kabila ng mga teknikal na aspeto nito, ang mga pang-ugnay ay may mga katumbas na karaniwang mga salita o pangungusap sa Filipino. Halimbawa, ang “o” ay kapareho ng “or,” “at” ay katumbas ng “and,” at “pati na rin” ay kasingkahulugan ng “as well as.” Ang pagpapaliwanaeg at pag-unawa sa mga salitang ito ay makatutulong upang mas madaling maunawaan at maiugnay ang mga ito sa pangungusap.

Ano ang Pangatnig, Pangatnig in English

Ano ang Pangatnig
Ano ang Pangatnig

Ang pangatnig ay isang termino na naglalarawan ng mga salitang nag-uugnay sa isa’t isa upang magkaroon ng malinaw na kahulugan sa isang pangungusap. Ito ay kilala rin sa Ingles na “conjunction.”

Sa bawat pagsasalita o pagsusulat, ano ang pangatnig ay matatagpuan sa simula o gitna ng mga pangungusap. Ito ay may mahalagang papel sa pagpapahayag ng mga ideya at pagkakaroon ng malinaw na ugnayan sa pagitan ng mga salita, parirala, o sugnay.

May iba’t ibang uri ng pangatnig na nagbibigay ng iba’t ibang kahulugan o gamit. Una, ang pangatnig na “at” ay ginagamit upang magdugtong ng mga salita o parirala na magkapareho o magkakasunod na ideya. Ikalawa, ang pangatnig na “o” ay ginagamit upang magbigay ng dalawang magkasalungat na opsyon. Ikatlo, ang pangatnig na “ngunit” ay ginagamit upang ipahayag ang pagkakasalungat o pagkakaiba sa mga ideya.

Mahalaga ang pagkakaroon ng wastong paggamit ng pangatnig sa pagsasalita at pagsusulat. Ito ay nagbibigay ng kaayusan, linaw, at pagsasama ng mga ideya. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga pangatnig, mas madali nating maipahayag ang ating mga kaisipan at mabigyan ng tamang konteksto ang mga salita at pangungusap.

Sa pagsulat ng mga akda o sa pagsasalita ng mga talumpati, ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman sa mga pangatnig ay nagpapahintulot sa atin na magpahayag ng malalim at malinaw na mensahe. Ang tamang paggamit ng pangatnig ay nagbibigay ng profesionalismo at nagpapakita ng ating kaalaman sa wika.

Sa pagtatapos, mahalaga na maintindihan natin ang kahulugan at gamit ng mga pangatnig. Ang wastong paggamit nito ay nagbibigay ng linaw at kaayusan sa ating pagsasalita at pagsusulat. Kaya’t palawakin natin ang ating kaalaman sa mga pangatnig upang maipahayag natin ang ating mga ideya nang malinaw at epektibo.

Halimbawa ng Pangatnig sa Pangungusap

Narito ang mga bagong halimbawa ng mga pangatnig na ginagamit sa pangungusap:

 1. Sinisigaw ko ang pangalan niya, ngunit walang sumagot.
 2. Ang payo ng guro ay dapat sundin at pahalagahan.
 3. Naghahanda kami para sa eksam, subalit nagkaroon ng teknikal na problema sa pagsusulit.
 4. Pumili ka ng kahit anong kulay, basta’t maganda ang pagkakabagay sa iyo.
 5. Dapat mong itapon ang basura nang tama upang mapanatiling malinis ang kapaligiran.
 6. Umiwas ka sa gulo habang pinag-uusapan natin ang mga isyu ng lipunan.
 7. Kailangan natin ng mas mahusay na transportasyon system, upang maibsan ang matinding trapiko sa lungsod.
 8. Mag-aral ka nang mabuti at pahalagahan ang edukasyon.
 9. Bumisita kami sa parke, pagkatapos ay naglaro kami ng bola sa tabing-dagat.
 10. Naghahanap kami ng mga artikulo para sa pagsusulat ng proyekto, ngunit wala kaming mahanap na kumpletong sanggunian.

Uri ng Pangatnig

Ang pangatnig ay may sampung iba’t ibang uri na ginagamit upang mag-ugnay ng mga salita, parirala, o sugnay. Ang bawat uri ng pangatnig ay may sariling gamit at kahulugan. Narito ang mga uri ng pangatnig at mga halimbawa ng bawat isa:

Panlinaw

Ang pangatnig na panlinaw ay ginagamit upang magbigay-linaw sa isang bahagi ng pangungusap. Mga halimbawa nito ay ang mga salitang “kaya,” “kung gayon,” at “dahil dito.”

 • Natapos na ang proyekto, kaya nagdiwang kami ngayong gabi.
 • Nag-enjoy kami sa bakasyon, kung gayon balak naming bumalik sa susunhod na taon.
 • Nakarating siya ng maaga, dahil dito binigyan namin siya ng premyo.

Panubali

Ang pangatnig na panubali ay ginagamit upang magpahiwatig ng pag-aalinlangan o posibleng kaganapan. Mga halimbawa nito ay ang mga salitang “kung,” “sana,” at “baka.”

 • Mag-aral ka nang mabuti, kung gusto mong makakuha ng mataas na marka.
 • Sana’y umulan bukas, baka matuloy ang aming planong magbakasyon.
 • Baka magtuloy-tuloy na ang mainit na panahon, sana mag-ingat tayo sa init ng araw.

Paninsay

Ang pangatnig na paninsay ay ginagamit upang magpahayag ng salungatan o pagtutol. Mga halimbawa nito ay ang mga salitang “pero,” “subalit,” at “bagkus.”

 • Mahal niya ako, pero hindi ko ramdam ang pagmamahal na iyon.
 • Gusto niya sumama sa amin, subalit may iba siyang plano.
 • Hindi siya maalam sa larangan na iyon, bagkus ay may ibang kakayahan siya.

Pamukod

Ang pangatnig na pamukod ay ginagamit upang magbigay-tuon sa partikular na bahagi ng pangungusap. Mga halimbawa nito ay ang mga salitang “maging,” “kundi,” at “o.”

 • Mahal ka ng buong pamilya, maging sino ka man.
 • Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagkakaroon ng magandang kalidad ng buhay.
 • Pumili ka o iwanan mo ang oportunidad na ito.

Pananhi

Ang pangatnig na pananhi ay ginagamit upang ipahayag ang dahilan o sanhi ng isang pangyayari. Mga halimbawa nito ay ang mga salitang “dahil sa,” “sapagkat,” at “kaya.”

 • Nagka-letsehan sila, dahil sa hindi pagkakaunawaan.
 • Nakasama siya sa eksena, sapagkat may kailangang gawing eksperimento.
 • Nag-resign siya, kaya masusunod na niya ang kanyang passion.

Panapos

Ang pangatnig na panapos ay ginagamit upang magpahiwatig ng katapusan o pagwawakas ng isang pangungusap. Mga halimbawa nito ay ang mga salitang “sa huli,” “sa wakas,” at “at ang resulta ay.”

 • Sa huli, natagpuan niya rin ang tunay na kaligayahan.
 • Sa wakas, natapos na ang mahabang proseso ng pagsasalin.
 • Inilabas niya ang kanyang mga ideya, at ang resulta ay natamo niya ang suporta ng kanyang mga tagapakinig.

Panimbang

Ang pangatnig na panimbang ay ginagamit upang magdagdag ng impormasyon o pagpapalawak sa isang pahayag. Mga halimbawa nito ay ang mga salitang “pati,” “at,” at “saka.”

 • Nagluto siya ng adobo, pati mga ilang iba pang putahe.
 • Kumain kami ng masarap na pagkain, at nasiyahan kami sa aming kainan.
 • Nagpunta kami sa sinehan, saka bumisita sa mall.

Pamanggit

Ang pangatnig na pamanggit ay ginagamit upang idagdag ang saloobin o pahayag ng iba. Mga halimbawa nito ay ang mga salitang “raw,” “daw,” at “sabing.”

 • Sabi niya, magaling daw ako sa pagkanta.
 • Raw, malapit nang matapos ang proyekto.
 • Sabi niya, ikaw daw ang susunod na pumasa sa exam.

Panulad

Ang pangatnig na panulad ay ginagamit upang ihambing ang mga pangyayari, kilos, o gawa. Mga halimbawa nito ay ang mga salitang “kung sino,” “kung ano,” at “kung gaano.”

 • Kung sino ang magluto, siya rin ang kakain.
 • Kung gaano kalaki ang ginastos mo, ganoon rin ang ibabalik sa’yo.

Pantulong

Ang pangatnig na pantulong ay ginagamit upang mag-ugnay ng magkakaibang mga salita, parirala, o sugnay. Mga halimbawa nito ay ang mga salitang “kung,” “kapag,” at “upang.”

 • Maghanda ka, kapag darating na ang mga bisita.
 • Kapag may oras ako, tutulong ako sa paglilinis.
 • Kailangan mo ng pambili, upang mabili mo ang gusto mo.

Pangkat ng Pangatnig

Ang mga pangatnig ay nagpapakita ng ugnayan at relasyon ng mga bahagi ng pangungusap, na nagdadala ng kaayusan at kahulugan sa kabuuan ng pahayag. Ito ay ginagamit upang magpatuloy, magkaugnay, o magkasalungat ang dalawang ideya sa isang pangungusap. Mayroong iba’t ibang uri ng pangatnig na nagbibigay ng iba’t ibang kahulugan at gamit.

Pangatnig na Nagpapakita ng Magkaparehong Kalakasan ng mga Ideya

Ang pangatnig na ito ay ginagamit upang magpatuloy o magkasalungat ang dalawang ideya na may parehong kalakasan o antas ng kahalagahan. Ito ay maaaring gamitin sa pamamagitan ng mga salitang at, pati, saka, o’t, o kaya.

Halimbawa:

 • Bumili ako ng mansanas at kahel sa tindahan.
 • Nag-aaral siya ng math at science sa paaralan.
 • Kumanta siya ng malakas o magsasayaw sa entablado.
 • Nagluto siya ng adobo’t sinigang para sa hapunan.

Pangatnig na Nagpapakita ng Hindi Magkaparehong Kalakasan ng mga Ideya

Ang pangatnig na ito ay ginagamit upang magpatuloy o magkasalungat ang dalawang ideya na may iba’t ibang antas ng kahalagahan o kalakasan. Ito ay maaaring gamitin sa pamamagitan ng mga salitang pero, subalit, datapwat, ngunit, gayunman, kahit na.

Halimbawa:

 • Gusto niyang kumain ng ice cream, pero siya’y may allergy sa gatas.
 • May trabaho siya, subalit hindi siya kuntento sa sahod.
 • Nag-ensayo siya nang matagal, ngunit hindi pa rin siya nanalo sa paligsahan.
 • Mahirap ang buhay, datapwat pinipilit niya ang sarili na maging positibo.

Mahalaga ang wastong paggamit ng mga pangatnig upang magkaroon ng malinaw at maayos na pagkakasunod-sunod ng mga ideya sa isang pangungusap. Ito ay nakakatulong upang maging mas malinaw at epektibo ang pagpapahayag ng mga saloobin, impormasyon, o mga pangyayari sa isang teksto.

Konklusyon

Ang pangatnig ay isang mahalagang bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng mga salita, parirala, o sugnay sa isang pangungusap. Ito ay nahahati sa dalawang pangkat: ang mga pangatnig na nag-uugnay sa magkatimbang na yunit at ano ang mga pangatnig na nag-uugnay sa di-magkatimbang na yunit.

Sa unang pangkat ng pangatnig, ginagamit ang mga salitang “o,” “ni,” “maging,” “at,” “‘t,” at “kundi” upang mag-ugnay ng magkaparehong kalakasan ng mga ideya. Sa pangalawang pangkat naman, ginagamit ang mga salitang “dahil sa,” “sapagkat,” “kung,” “kapag,” “pag,” at mga pangatnig na naglilinaw tulad ng “kaya,” “kung gayon,” at “sana” upang mag-ugnay ng hindi magkatimbang na yunit ng kaisipan.

Mahalaga ang tamang paggamit ng mga pangatnig upang maipahayag nang malinaw ang mga kaisipan sa isang pangungusap. Ito ay nagbibigay ng kaayusan at kahulugan sa pagsasalaysay ng mga ideya at saloobin. Ang mga halimbawa ng pangatnig ay nagpapakita ng iba’t ibang uri ng paggamit nito sa pang-araw-araw na komunikasyon.

Sa paggamit ng pangatnig, mahalaga rin ang pagsunod sa mga patakaran ng paggamit ng wika. Dapat itong maging tumpak, malinaw, at epektibo upang maihatid ng maayos ang mensahe sa mga tagapakinig o mambabasa. Ang kaalaman sa mga pangatnig ay nagbibigay ng dagdag na kasiguruhan sa pagpapahayag ng mga ideya at saloobin sa iba’t ibang sitwasyon.

Sa huli, ang pag-unawa at tamang paggamit ng pangatnig ay nagpapahintulot sa atin na maging mahusay na tagapagsalita at tagasulat. Ito ay nagdaragdag ng kahusayan sa ating komunikasyon at nagpapalalim sa ating kaalaman sa wika.